Bibliografi:Øystre Slidre kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Beito, Karen Strand: Jubileumsskrift for Lidar sokn. Utg. K.S. Beito. 2007. 64 s.
 • Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre. Utg. Valdres bygdeboks forlag. 1987. ISBN 82-990166-4-9
Bind 1. Hegge og Lidar. 439 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Volbu og Rogne. 438 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding (av b. 1–2): Lillehammer, Arnvid i Heimen, b. XXVII, s. 134–136.
 • Dahle, Borghild: Stølar og stølsliv i Øystre Slidre. Utg. Paul T. Dreyer, c1984. 112 s. ISBN 82-90066-61-9
 • Kolstad, Tove, Rudi Aase (illus.): Før i ti'n : foto frå Øystre Slidre 1860-1960 . Utg. Øystre Slidre historielag, 2012. 280 s.
 • Lauvrud, Knut: Øystre Slidre spel- og dansarlag 50 år: 1943-1993. Utg. Øystre Slidre spel- og dansarlag, 1993. 72 s.
 • «Ragnhild Rogne, lærarinna» i Norsk skoletidende 1906 38.
 • Robøle, Olav: Øystre Slidre sparebank 125 år: 1868-1993. Utg. Øystre Slidre sparebank, [1993]. 60 s. ISBN 82-992902-0-1.
 • Røe, Magne: Litt av kvart om kyrkjene i Rogne i Øystre Slidre. Utg. M.R., 1991. 32 s.
 • Salberg, Hildegunn: Gamle hus i Øystre Slidre. Rapport om registrering av hus bygde før 1900. Utg. Fylkeskonservatoren i Oppland, 1990. 61 s. ISBN 82-90439-47-4
 • Schmidt, Tom: Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. Utg. Novus forlag, 2005. 400 s. ISBN 978-82-7099-414-4
 • Windingstad, Asjørn: Med fortida inn i framtida. Øystre Slidre idrettslag 1904-2004. Utg. Øystre Slidre idrettslag, 2004. 276 s.
 • Øystre Slidre skyttarlag 120 år: 1863-1983. Utg. Øystre Slidre skyttarlag, [1984]. 47 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Øystre Slidre: Det er i gang førebuande arbeid for å komplettere gards- og slektshistoria for Øystre Slidre. Arbeidet med registrering av kyrkjebøker er leia av Jahn Børe Jahnsen ved Valdres folkemuseum. Kilde: www.avisa-valdres.no 14.11.2006

Hovedoppgaver 1907-

 • Axelsen, Bjørn J.: Ressursutnyttelse i et fjellområde. Seterfjellet i Øystre Slidre - utnyttelse av og påvirkning på naturgrunnlaget. Oslo 1975 Fag: Geografi
 • Dale, Reidar: Regional økonomisk sirkulasjon. En studie av kontaktmønster, ringvirkninger og framtidsutsikter for næringslivet i Øystre Slidre kommune. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Dokken, Øivind: Jordbruket i en østnorsk fjellbygd. Strukturendringer i ressursperspektiv. (Øystre Slidre.) Oslo 1975 Fag: Geografi
 • Fridtun, Ingunn: Landskapsverdier i en fjellbygd. Fra stølslandskap til turistlandskap på Beitostølen i Øystre Slidre. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Øystre Slidre
 • Gram, Geirr: Bosettingen i en østnorsk fjellbygd. Ekspansjon og kontraksjon i Øystre Slidre 1667-1970. Oslo 1975 Fag: Geografi
 • Hagerup, Anders Olav Thune: Forskjeller i eiendomsforhold i Vang, Vestre og Øystre Slidre med hensyn på statsallmenning og privateiendom i fjellene. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Jordskifte.
 • Hertzberg, Carl Willock Ludvig Horn: En geografisk undersøkelse av nydyrkningen på Østlandet. (Nes, Øystre Slidre, Trysil.) Oslo 1943 Fag: Geografi
 • Kyllo, Knut: Psykososialt arbeidsmiljø i melkeproduksjonen. En intervjuundersøkelse om trivselsforhold blant bønder i Dovre, Gran og Øystre Slidre. NLH 1983 Fag: Landbruksøkonomi
 • Robøle, Elin: Det sammensatte bygde-norge. En studie av en skolenedleggelseskonflikt i Heggebø skolekrets. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Sosiologi/sosialpolitikk. Kommune: Øystre Slidre
 • Rogne, Olav: Stadnamn frå Rogne sokn i Øystre Slidre. Oslo 1947 Fag: Norsk
 • Skarpaas, Lise: Beitostølen - miljø og utvikling. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Øystre Slidre
 • Vaagen, Kjell: Plusskommuner? En studie av lokale aktørers syn på hva som skaper plusskommuner. Høgskolen i Hedmark 2004.


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1875 Fra: Andris Ellestad, Øystre Slidre, Oppland Til: Decorah-posten, Decorah, Iowa, USA Eier: , Publisert i: Decorah-posten, No 47, 1875
Stikkord: Amerikanske forhold, overfart, Religiøsitet, Politikk. Brevnummer: 1453
 • År: 18780604 Fra: S. Jørstad, Øystre Slidre, Oppland Til: Decorah-posten, Decorah, Iowa, USA Eier: , Publisert i: Decorah-posten den 17.7. 1878
Stikkord: Økonomiske kår, statsgjeld, Politikk, Værforhold. Brevnummer: 1456

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (767 ØYSTRE SLIDRE)
Stormannstrid um Røyne. Valdresdiplom 12. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 62 (1985). S. 241-270. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev 1322-45. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (768 ØYSTRE SLIDRE)
Gods og grensor i Øystre Slidre. Valdresdiplom 11. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 61 (1984). S. 244-274. Red. Ivar Aars. Merknad: 8 brev 1316-88. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - markegang (769 ØYSTRE SLIDRE)
Et gammelt dokument vedkommende en grendsetvist mellom Hurum og Slidre. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 1 (1916). S. 68-70. Red. O.K. Alfstad. Merknad: Frå 1595.
 • Kongebrev - løyve (770 ØYSTRE SLIDRE)
Torsteinskaradn paa Røyne. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 171-194. Red. O.K. Ødegaard. Merknad: Løyve til sagbruksdrift 1778.
 • Kontrakt (771 ØYSTRE SLIDRE)
Timberkontrakt frå Øystre Slidre 1711. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 67 (1990). S. 148-149.
 • Thranitterdokument (772 ØYSTRE SLIDRE)
Thrane-bevegelsen i Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1973. S. 93-104. Red. Per Hvamstad. Merknad: Brev frå lensmannen i Ø. Slidre til futen 1851.

Aviser

 • Valdres på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek