Bibliografi:Øystre Slidre kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Ustyn over Skammestein kring 1950.
Utsyn over ein del av Øystre Slidre før 1950.
Loft på Skammestein kring 1950.
 • Axelsen, Bjørn J.: Ressursutnyttelse i et fjellområde. Seterfjellet i Øystre Slidre - utnyttelse av og påvirkning på naturgrunnlaget. Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1975.
 • Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre. Utg. Valdres bygdeboks forlag. 1987. ISBN 82-990166-4-9.
 • Dale, Reidar: Regional økonomisk sirkulasjon. En studie av kontaktmønster, ringvirkninger og framtidsutsikter for næringslivet i Øystre Slidre kommune. Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1974.
 • Dokken, Øivind: Jordbruket i en østnorsk fjellbygd. Strukturendringer i ressursperspektiv. (Øystre Slidre.) Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1975.
 • Eriksen, Einar (red.): Ø. Slidre sanglag : kor i hundre : 1893-1993 : jubileumsskrift. Utg. Ø. Slidre sanglag. 1993. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ey, Tore: Vang og Slire. Ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865. Utg. Nikolai Olsens Boktrykkeri, 1916. 786 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fridtun, Ingunn: Landskapsverdier i en fjellbygd. Fra stølslandskap til turistlandskap på Beitostølen i Øystre Slidre. Hovudoppgåve i geografi, NTNU 1999.
 • Gram, Geirr: Bosettingen i en østnorsk fjellbygd. Ekspansjon og kontraksjon i Øystre Slidre 1667-1970. Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1975.
 • Hagerup, Anders Olav Thune: Forskjeller i eiendomsforhold i Vang, Vestre og Øystre Slidre med hensyn på statsallmenning og privateiendom i fjellene. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Hauge, Eiliv Odde: Så nær under Bitihødn : flanerier om beitinger og Beitostølen. Utg. Privat forl.. 1965. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hertzberg, Carl Willock Ludvig Horn: En geografisk undersøkelse av nydyrkningen på Østlandet. (Nes, Øystre Slidre, Trysil.) Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1943.
 • Hertzberg, Ludvig H.: Nydyrkingen i tre østlandsbygder 1918-1939. Utg. Det Norske geografiske selskab. 1944. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Otto: Beitostølen helsesportsenter : 25-års jubileumsskrift. Utg. Senteret. Beitostølen. 1995. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolstad, Tove, Rudi Aase (illus.): Før i ti'n : foto frå Øystre Slidre 1860-1960 . Utg. Øystre Slidre historielag, 2012. 280 s.
 • Kyllo, Knut: Psykososialt arbeidsmiljø i melkeproduksjonen. En intervjuundersøkelse om trivselsforhold blant bønder i Dovre, Gran og Øystre Slidre. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Lauvrud, Knut: Øystre Slidre samvirkelag 60 år : 1935-1995 : jubileumsskrift. Utg. Samvirkelaget. 1995. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lauvrud, Knut: Øystre Slidre spel- og dansarlag 50 år: 1943-1993. Utg. Øystre Slidre spel- og dansarlag, 1993. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løken forskingsstasjon 75 år : foredling, plantedyrking og miljø. Utg. Statens fagtjeneste for landbruket. 1993. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Møller, Arvid: Beitostølen : fra stølsgrend til turistmetropol. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forlag. 2003. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Ragnhild Rogne, lærarinna» i Norsk skoletidende 1906 38.
 • Robøle, Elin: Det sammensatte bygde-norge. En studie av en skolenedleggelseskonflikt i Heggebø skolekrets. Hovudoppgåve i sosiologi/sosialpolitikk, Universitetet i Tromsø 1997.
 • Robøle, Olav: Øystre Slidre sparebank 125 år: 1868-1993. Utg. Øystre Slidre sparebank, [1993]. 60 s. ISBN 82-992902-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rogne, Olav: Stadnamn frå Rogne sokn i Øystre Slidre. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1947.
 • Røe, Magne: Litt av kvart om kyrkjene i Rogne i Øystre Slidre. Utg. M.R., 1991. 32 s.
 • Rudi, Knut Øysteinsson: Fela læt enno : ein biografi av felemakar og friluftsmann Knut Ø. Rudi. Utg. R.M. Dahle. 2012. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salberg, Hildegunn: Gamle hus i Øystre Slidre. Rapport om registrering av hus bygde før 1900. Utg. Fylkeskonservatoren i Oppland, 1990. 61 s. ISBN 82-90439-47-4.
 • Skarpaas, Lise: Beitostølen - miljø og utvikling. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Thommessen, Erik W. (red.): Valdres veg- og kartbok : fra skogkledde daler til alpine tinder. Utg. Valdres næringsutvikling. 1996. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vaagen, Kjell: Plusskommuner? En studie av lokale aktørers syn på hva som skaper plusskommuner. Hovudoppgåve ved Høgskolen i Hedmark 2004.
 • Øystre Slidre skyttarlag 120 år: 1863-1983. Utg. Øystre Slidre skyttarlag, [1984]. 47 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1875 Fra: Andris Ellestad, Øystre Slidre, Oppland Til: Decorah-posten, Decorah, Iowa, USA Eier: , Publisert i: Decorah-posten, No 47, 1875
Stikkord: Amerikanske forhold, overfart, Religiøsitet, Politikk. Brevnummer: 1453
 • År: 18780604 Fra: S. Jørstad, Øystre Slidre, Oppland Til: Decorah-posten, Decorah, Iowa, USA Eier: , Publisert i: Decorah-posten den 17.7. 1878
Stikkord: Økonomiske kår, statsgjeld, Politikk, Værforhold. Brevnummer: 1456

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (767 ØYSTRE SLIDRE)
Stormannstrid um Røyne. Valdresdiplom 12. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 62 (1985). S. 241-270. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev 1322-45. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (768 ØYSTRE SLIDRE)
Gods og grensor i Øystre Slidre. Valdresdiplom 11. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 61 (1984). S. 244-274. Red. Ivar Aars. Merknad: 8 brev 1316-88. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - markegang (769 ØYSTRE SLIDRE)
Et gammelt dokument vedkommende en grendsetvist mellom Hurum og Slidre. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 1 (1916). S. 68-70. Red. O.K. Alfstad. Merknad: Frå 1595.
 • Kongebrev - løyve (770 ØYSTRE SLIDRE)
Torsteinskaradn paa Røyne. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 171-194. Red. O.K. Ødegaard. Merknad: Løyve til sagbruksdrift 1778.
 • Kontrakt (771 ØYSTRE SLIDRE)
Timberkontrakt frå Øystre Slidre 1711. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 67 (1990). S. 148-149.
 • Thranitterdokument (772 ØYSTRE SLIDRE)
Thrane-bevegelsen i Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1973. S. 93-104. Red. Per Hvamstad. Merknad: Brev frå lensmannen i Ø. Slidre til futen 1851.

Aviser

 • Valdres på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek