Bibliografi:Elverum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Odal · Solør · Østerdalen
Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Finne-Grønn, S.H.: Elverum. En bygdebeskrivelse. 1909-21
  • B.1. Finne-Grønn, S.H.: Gaardshistorie med ættetavler. 1909-14. 773 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Finne-Grønn, S.H.: Bygdens almindelige historie, institutioner og embedsmænd. 1921. 427 s.
  • Melding (av b. 1–2): Orholt, E.W. i Heimen, b. I, s. 81–82.
  • B.4. Magne Skrede: Tillegg til Finne-Grønns bok om Elverum. Utg. Elverum kommune. 1958. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gammalt frå Elvrom og deromkring. Samlet av Ludvig Øvrebø. Eget forlag. Elverum 1974. 72 s.
 • Gjone, Toralv: Grundset marked. Utg. Steenske forlag. 1922. 144 s.
 • Info. Utg. Elverum historielag. Årg. 1 (1994)-.
 • Skirbekk, Håvard: Et halvt sekel : Glomdalsmuseet 1911–1961. Elverum. 1961. 103 s.
  • Melding: Hazeland, Arnold J. i Heimen, b. XII, s. 231–232.
 • Skirbekk, Håvard: «Ingeborg Torstejnson. Ei foregangskvinne med strålande ettermæle» i Årbok for Glåmdalen 1961, Elverum
 • Skirbekk, Håvard: Hus og tun : Glomdalsmuseet, Elverum. Oslo. 1963. 390 s.
  • Melding: Berg, Arne i Heimen, b. XIII, s. 148–150.
 • Thronæs, Terje: Helge Væringsaasen. Østerdalsbonde og verdensborger. (Særpublikasjon nr.1). Utg. Elverum historielag. 2007. 375 s. ISBN 82-9833-18-0.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aasbrenn, Kristian: Kombinasjonsbruk. En undersøkelse basert på intervjumateriale fra Elverum 1959-1977. Oslo 1980 Fag: Geografi
 • Borg, Arve: Karakteristiske drag i Elverums-målet. Oslo 1971 Fag: Norsk??
 • Gjone, Toralv: Grundset marked. (Elverum.) Oslo 1922 Fag: Historie
 • Gjønnes, Siri: Fruktbarhetsfallet i Elverum. En studie av den ekteskapelige fertilitet i perioden 1875 til 1930. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Grøtting, Olov og Oddbjørn Vassli: Omstilling og økonomistyring i kommunene : en sammenlignende studie av to ROBEK-kommuner og to ikke-ROBEK-kommuner i Hedmark. Master of public administration - Karlstad Universitet ; Høgskolen i Hedmark, 2004. Kommuner: Elverum, Eidskog, Kongsvinger og Løten.
 • Hendriksen, Hans Erik: Mennesker uten makt. En undersøkelse av Nasjonal Samling i tre østnorske kommuner 1933-45. (Elverum, Trysil, Åmot.) Bergen 1972 Fag: Historie
 • Lintoft, Cecilie: ... og velstanden tiltok i bondens gård. Ressursutnyttelse, levekår og økonomisk tenkemåte i Hernes, en skogbruksbygd i Elverum prestegjeld, 1711-1801. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Elverum
 • Moren, Gudmund: Julussakonflikten i Elverum 1927. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Myrheim, Jan Frode: Tenesteskipnaden i Elverum i perioden 1758-63 med vekt på geografisk mobilitet – omfang og årsaker. Ei framstilling av tenesteskipnaden i eit austnorsk prestegjeld på 1700-talet. Universitetet i Oslo 2006. Fag: Historie. Nettutgave.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18811126 Fra: Ole Jordal (bror), Elverum, Hedmark Til: Kristoffer Jordal, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA jnr.228/1994
Stikkord: brysttæring, Amerikanske forhold, medisin, husholdsarbeid, priser,trelast,kommisjonær, wergelandsfest, fane, statue, skolekommisjon, dikter, Politikk, prossesjon, lærermøte, skolelærer, lønn, Arbeidsliv, skolekasse. Brevnummer: 1011
 • År: 18840116 Fra: T. Grøtting (onkel), Elverum, Hedmark Til: Peder Grinden, Minnesota, USA Eier: Gayle Struska, Robbinsdale, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, Nærmiljø, gårdbygging, Familieforhold, konfirmasjon, landhandleri, dødsfall, språk. Brevnummer: 1248
 • År: 19030509 Fra: Otto Heramb, Elverum, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Arbeidsliv, Økonomiske kår, Emigrasjon. Brevnummer: 3280

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (332 ELVERUM)
[Amerikabrev]. Utg. Solør-Odal historielag. I: Solør-Odal. B.5, nr 1 (1978). S. 136. Merknad: Avsendar: Gunder Olsen Bjølseth 1874.
 • Amerikabrev (333 ELVERUM)
Over Atlanteren 1866. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. 1945. S. 134-136. Merknad: Avsendar: Per Semmingsen.
 • Arbeidarmanntal (334 ELVERUM)
Elverum anno 1735. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 34 (1975). S. 133-143. Red. Håvard Skirbekk. Merknad: Ført av sokneprest Morten Leigh i 1735 i høve bygging av ny kyrkje i Elverum.
 • Dagbok (335 ELVERUM)
Tida kring 1814 slik ein elverumsbonde opplevde det heile. Av Torkel Qvernmoens dagbok 1789-1836. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 26 (1967). S. 44-54. Red. Håvard Skirbekk.
 • Føderådskontrakt (336 ELVERUM)
Ei føderådskontrakt frå Elverum (1820-åra). Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. 1946/47. S. 97-101. Red. Magne Skrede. Merknad: Frå Grundset 1822.
 • Husmannskontrakt (337 ELVERUM)
Husmann i Østerdalen. Levekår blant husmannsfolk mot slutten av forrige århundre. Utg. Glomdalsmuseet. I: Nytt om gammalt. Årbok. 1978. S. 25-54. Red. Per Sæther. Merknad: Bækkelund under Skulstad 1862.
 • Husmannskontrakt (338 ELVERUM)
Huusmands Contragt. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. 1948. S. 95-96. Red. Kristen H. Berg. Merknad: Plassen Snapfritt i "Skov Teige østen for Jømne aaen".
 • Kongebrev (339 ELVERUM)
Kancelliskrivelse til amtmanden paa Hedemarken om kreatur-havning i Elverums almenning 1782. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 124-125.
 • Kongebrev - løyve (340 ELVERUM)
Grundset marknad. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 19 (1960). S. 5-15. Red. Håvard Skirbekk. Merknad: Frå 1765.
 • Kontrabok (341 ELVERUM)
Tømmer ved Glomma mot korn, salt, makrell, penger m.m. Kontrabøker 1697-1709 og 1722-1745 mellom bønder i Elverum og trelasthandlere i Kristiania. Utg. Glomdalsmuseet. I: Nytt om gammalt. Årbok. 1988/89. S. 76-85. Red. Svein-Erik Ødegaard. OSLO
 • Kyrkjeinspeksjon (342 ELVERUM)
Vor Frelsers kirke i Elverum 1739. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 43-44.
 • Soldatbrev (343 ELVERUM)
Soldatbrev frå 1808. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen 1950. S. 137-139. Red. K. H. Berg. Merknad: 3 brev. Avsendar: Torkild G. Kvernmoen.
 • Supplikk (344 ELVERUM)
Sogneprest Lauritz Christensens klage i 1578. Utg. Elverum historielag. I: Alfarheim. Årbok for Elverum. Nr 3 (1988). S. 24. Merknad: Sendt til Herredagen.
 • Diplom (468 VÅLER)
Solørdiplom. Frå Våler/Elverum og Åsnes på 1300 og 1400-talet. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 33 (1974). S. 7-25. Red. Harald Hveberg. Merknad: 4 brev 1346-1545. På originalspråk og i omsetjing.

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Thotts S. Fol. 936 :
Promemoria om Elverum Præstegield i Østerdalen 75 b

Aviser

 • Elverumposten, 1969-
 • Elverums Blad, 1886
 • Glomdølen, 1921-1923. Fortsetter som: Slått sammen med Oplandet under tittelen Oplandet & Glomdølen
 • Frihetskampen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1936
 • Hedmark Fylkesavis 1935. Fortsetter som: Frihetskampen
 • Lokalavisa Sør-Østerdal på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Til Friheten, 1909
 • Østerdalen, 1896-1897
 • Østerdal Arbeiderblad 1915-1932
 • Østerdalens Avis (II), 1911-1929. Fortsetter som: Opptatt i Hamar Stiftstidende (II)
 • Østerdølen (I), 1859-1865
 • Østerdølen (II) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1904-
 • Østlandske Tidende, 1893-1911
 • Østlendingen (Elverum) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1901-