Bibliografi:Vestre Toten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Driftsbygning på Ånnerud.
Tunet på Stenberg.
Kirkevangen, stallene ved Ås kirke.
 • Aas, Fredrik og Møller, Arvid: Muntre historier fra Raufoss. Utg. Raufoss ammunisjonsfabrikker og Jotunheimen forlag, 1973-1978.
  • Bind 1. Je er her læll. 1973. 93 s.
  • Bind 2. Herifrå. [1974]. 95 s.
  • Bind 3. Grove kutt. [1978]. 95 s.
 • Aas, Petter: Landbruket i Vestre Toten under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Aasland, Birger: Reinsvoll idrettsforening: 100 år med idrettsglede. 2018.
 • Alm, Jens M. (red.): Toten-almenningenes historie. Utg. Toten Almenning og Eina Almenning. 1992. 320 s. ISBN 82-992686-0-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Amlien, Anne-Mari, Per-Erik Bjørnback: Amtmanninnen og hennes døtre : kulturhistorisk kokebok fra Toten. Utg. Stiftelsen Toten økomuseum og historielag. 2013. 191 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørnerud, Åge W.O.: Hatet og elsket, forbannet og velsignet : historien om S-lagene: Gjøvik og Vardal, Nygard, Øvre Vardal, Raufoss og Kolbu som ble til Vestoppland samvirkelag. Utg. [Å.W.O. Bjørnerud]. 2005. 197 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøverbru Vel: Handel på Bøverbru - Hefte nr. 1, 2016.
 • Bøverbru Vel: Lek og oppvekst på Bøverbru gjennom 100 år - Hefte nr. 2, 2018.
 • Bøverbru Vel: Håkonshallen på Bøverbru : Bygdas storstue og flerbrukshus i 115 år - Hefte nr. 3, 2020.
 • Engelien, Lars: Fysisk planlegging og bygd virkelighet. En case-studie av planlegging og utvikling i et tettstedssenter. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Finstad, Gunnar: 100-åringen med middelaldersjel, Ås menighetsråd 2021.
 • Holmen, Rolf, Thor Wang: Vår kamp for rettferd og framgang : Raufoss jern & metall 1905-2005. Utg. Alfa forl.. 2005. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning : Bøverbru I.L. 70 år. Utgitt 1988. Finnes ved Mjøsmuseets Dokumentasjonssenter på Kapp, arkivnr. T-A-612.
 • Kjølhamar, Kjell Ivar: Nettverksrelasjoner. En analyse av nettverksbegrepets innhold i teori og praksis med fokus på bil- og nyttekjøretøyindustrien rundt konsernet Raufoss asa. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Langedal, Erik: Fra ødegård til industrisamfunn. Raufoss før 1905. Utg. Toten økomuseum og historielag, 1998. 103 s. ISBN 82-90557-07-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Kai Eirik: Raufoss! Fotball og fabrikk! En historisk undersøkelse om dannelsen og utviklingen av en fotballklubb på industristedet Raufoss frem til 1980. Masteroppgave i idrettsvitenskap, Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole 2009. Digital utgave.
 • Nilsen, Nils Erik og Slåtten, Håvald: Fra bås til bord. Eina meieris historie. Utg. Eina meieri, 2004. 121 s.
 • Nilsen, Sverre Konrad: Fra Raufoss ammunisjonsfabrikk til Raufoss industriområde. Institusjonelle perspektiver på industriell utvikling og en omorganisering. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1999.
 • Paulsberg, Terje: Livsverket Steffensrud - Historien om Steffensrud rehabliteringssenter, Alfa Forlag 2014.
 • Raufoss Idrettslag: Raufoss Idrettslag 30 år, Gjøvik 1948.
 • Raufoss Idrettslag: Raufoss IL 100 år, [2018].
 • Raufoss kirke 50 år. Jubileumsskrift 1939-1989. Utg. Raufoss kirke, [1989]. 46 s.
 • Sivesind, Johannes: Visjon og virke : festskrift i anledning Johannes Sivesinds 70-årsdag 18. april 1991. Utg. Toten økomuseum og historielag. 1991. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Anne Lise: "Bedste Sort hjemmearbeidet Bliktøi". Om blikkenslagerarbeid i Biri, Vardal og Vestre Toten ca. 1850-ca. 1950. Dets sosiale og økonomiske bakgrunn. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Pettersbakken, Frode og Syrstad, Kjetil: Bynær hytteturisme. er det mulig å planlegge for turisme på Vestre Toten? Hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole 2004.
 • Wang, Thor: RA i skuddlinja : industriutvikling og strategiske veivalg gjennom 100 år. Utg. T. Wang. 1996. 334 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wold, Henning: Milorg D14.3 - 1940 - 1945: den hemmelige militære motstanden i Valdres, Land og Gjøvik – Toten. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1982.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1870 Fra: Karine Torgersdtr. Dotsæth (søster), Vestre Toten, Oppland Til: Helene Maria Torgersdtr., USA Eier: , Publisert i: Totn, 1990
Stikkord: fotografi, skrulue, tørklæ, klesdrakt, husleie, priser, Arbeidsliv, onnearbeid, Værforhold, Familieforhold, Fritid, dans og spill, vev, verken, kjoletøy. Brevnummer: 90
 • År: 1914 Fra: Even K. Bjerke (bror), Vestre Toten, Oppland Til: Karine C. Bjerke, USA Eier: Totenlaget (jnr.311/1994), USA
Stikkord: Familieforhold, Politikk, sosialister, Værforhold, pengegave. Brevnummer: 473/474
 • År: 1914 Fra: Even K. Bjerke (bror), Vestre Toten, Oppland Til: Karine C. Bjerke, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: pengegave, Værforhold, vannmangel, Årsvekst og avling. Brevnummer: 473/474
 • År: 1919 Fra: Even K. Bjerke (bror), Vestre Toten, Oppland Til: Karine C. Bjerke, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, testamente, Religiøsitet, religiøse talemåter, første verdenskrig, amerikabrev. Brevnummer: 475
 • År: 19190218 Fra: Even K. Bjerke (bror), Vestre Toten, Oppland Til: Karine C. Bjerke, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Helse og sykdom, gikt, arv. Brevnummer: 476
 • År: 1922 Fra: Even K. Bjerke (bror), Vestre Toten, Oppland Til: Karine C. Bjerke, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Helse og sykdom, gikt, krykker, første verdenskrig, Arbeidsliv, lønn, Værforhold, Familieforhold, fotografi, dødsfall, Økonomiske kår. Brevnummer: 477

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev ; Norgesbrev (735 VESTRE TOTEN)
"Thi ved Brevet er det nu alene vi kan tale til hverandre". Amerikabrev fra 1863 og en fars brev fra Norge tilbake til sønnen 1873. I: Totn. Årbok. 1980. Tidsskrift for Toten historielag. S. 47-51. Merknad: Avsendarar: Lars Kristiansen Undlien og faren Kristian Larsen Undlien.
 • Husmannskontrakt (736 VESTRE TOTEN)
Tre husmannskontrakter fra 1800-tallet. I: Totn. Årbok. 1986. Tidsskrift for Toten historielag/Årbok for Toten museum. S. 65-70. Red. John Aage Gjestrum. Merknad: Steffensrudengen under Steffensrud 1852, Karlshus under Øfstås 1865, Nedre Ås under Vestre Toten prestegard 1878.
 • Husmannskontrakt (737 VESTRE TOTEN)
Carl Thommessens husmannskontrakt på Karlsborg fra 1849. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Årbok. 1978. S. 314. Merknad: Karlsborg under Gjestrum.
 • Norgesbrev (738 VESTRE TOTEN)
Et hverdagsdokument fra Eina, 120 år tilbake i tida. I: Totn. Årbok for Toten økomuseum og historielag. 1990. S. 63-65. Merknad: Avsendar: Karine Torgersen Dotsæth 1870.
 • Supplikk (739 VESTRE TOTEN)
Veståsen. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 2 (1954). S. 115-132. Red. O. Gjørvad. Merknad: Frå bønder på Toten til amtmannen 1796 vedrørande bruk av almenning.
 • Supplikk (740 VESTRE TOTEN)
Garden Præstesæter og slekta der. I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 4, nr 1 (1986). S. 32-46. Red. Pål Prestesæter. Merknad: Vedrørande utlegging av Prestesæter til presteenkesete 1827.

Aviser