Saemien Sijte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Saemien Sijte.
Foto: Olve Utne (2011)

Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa er et sørsamisk spesialmuseum med samlinger som dekker distriktene fra Femunden til Saltfjellet, inkludert sørsamisk kultur i snevrere forstand så vel som tidligere umesamisk kultur. Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964, og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger/husvær og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Byggeprosessen tok lang tid, men dagens lokaler ble endelig ferdigstilt i 1979 og offisielt innviet den 3. november 1980. Det viste seg snart at plassbehovet i praksis var større enn det bygningen kunne romme, bl.a. på grunn av behov for flere faglige ansatte. I statsbudsjettet for 2019 er det etter mange års arbeid satt av midler til nybygg.

Museet driver systematiske registreringer av faste kulturminner og innsamling av foto. Katalogen over gjenstandene er ordnet kronologisk. Materialet fra registreringen av faste kulturminner er behandlet elektronisk, og en kan søke ut opplysninger på flere stikkord. Kopier av materialet er tilgjengelig. Museet har fotosamling som består av ca. 1200 bilder tatt fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Motivene omfatter sørsamisk kultur, reindrift, landskap og portretter, og gjelder det sørsamiske området fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør og tilsvarende områder på svensk side. Materialet er systematisk ordnet. Filmene kan lånes ut.

Saemien Sijte skal også arbeide med kulturspørsmål som er framtidsretta og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen. Saemien Sijte er både et sørsamisk kultursenter – og et samisk museum for hele det sørsamiske området på norsk side; Hedmark, Oppland, Trøndelag og søndre Nordland.

I tillegg til Saemien Sijte selv, er også fylkesmannens reindriftsforvaltning, Sametinget og Duodjeinstituhtta å finne i lokalene som leietagere.

Historikk

Lassokasting er en av aktivitetene i friluftsdelen av Saemien Sijte.
Foto: Olve Utne (2017).

Den 01.01.2006 ble foreningen Saemien Sijte omorgansiert til en stiftelse og en kulturforening. Stiftelsen Saemien Sijte står for den daglige driften av virksomheten, er arbeidsgiver for de ansatte og eier av bygget. Kulturforeningen eier biblioteksbøker og utstillingsforemål, som er anskaffet før stiftelsen ble opprettet. Kulturforeningen skal blant annet komme med ideer og ønsker til stiftelsens virksomhet. Kulturforeningen arrangerer også egne aktiviteter.

Nybygg

Allerede i 1986 begynte man å planlegge en utbygging av Saemien Sijte. I 2005 tok Kulturdepartementet over ansvaret for byggeprosjektet. Kulturdepartementet ba i 2015 Statsbygg om å starte planlegging av en utbygging på tomta Saemien Sijte i dag ligger. Kostnadsrammen er på 140.000.000 kroner, hvorav 30.000.000 allerede er brukt til forprosjekter og utredninger.

Grunnsteinen for nybygget ble lagt av kultuminister Adid Raja tirsdg 13. oktober 2020. Nybygget er beregnet å åpn desember 2021.


Bestyrere

Styreledere


Inni en kåte ved Saemien Sijte.
Foto: Olve Utne

Kilder og litteratur


Utgående lenker