Bierna Bientie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Vigleik Haga (2018)

Bierna Bientie (født 28. september 1951) er nå pensjonert norsk-samisk prest i Den norske kirke. Bientie var den eneste sørsamisktalende presten i Den norske kirke.

Bientie har sin teologiske utdannelse fra Menighetsfakultetet (Cand. Theol.) og ble ordinert i 1978. Etter dette har han virket som prest i Nordland og Trøndelag. Han var reisende kapellan i Nord-Rana 1979-88. Studerte sørsamisk i 1982. Fra 1984 har han årlig hatt 6 ukers permisjon for å være prest blant sørsamene. Sokneprest i Snåsa fra 1988. Han har vært styreleder i Rana Sameforening og styreleder i Samien Sijte. Deltatt med artikler i tidligere numre av Årjel-saemieh og vært redaktør og artikkelforfatter i boka Johkegaske, 10 år. Fra 1998 til 2014 var han prest spesielt for sørsamer. Siden 2014 har han arbeidet som bibeloversetter.

Bientie har oversatt og utgitt Markusevangeliet til sørsamisk sammen med Anna Jacobsen. Dette ble utgitt av Bibelselskapet i 1993 under tittelen Jupmelen rijhke lea gietskesne (Guds rike er nær). I 2013 utkom et nytt utvalg bibeltekster oversatt til sørsamisk, med vekt på tekster til kirkeåret. Han har også jobbet med å oversette liturgi til sørsamisk.

I Salmer 1997 er Bientie representert med seks salmer han har oversatt til sørsamisk og i Norsk salmebok 2013 har han med en egenskrevet og fire oversatte salmer. I denne salmeboken er også konen hans, Anne-Grethe Leine Bientie, representert med to salmer.

Da man skulle finne ny biskop i Nidaros i 2007 ble Bientie nominert som en av fem kandidater. Han var da den første bispekandidaten med minoritetsbakgrunn. Han trakk imidlertid kandidaturet sitt, da han mente at den sørsamiske befolkningen ville komme dårlig ut av det om den eneste presten som kunne forrette kirkelige handlinger på deres morsmål forsvant ut av normal prestetjeneste.

Bientie var som sørsameprest redaktør for det sørsamiske kirketidsskriftet Daerpies Dierie.


Familie

Gift med Anne-Grethe Leine Bientie

Priser og utmerkelser

Begrunnelse for Kongens fortjenstmedalje

«Bierna Leine Bientie tildeles Kongens fortjenstmedalje for sitt betydningsfulle arbeid for den sørsamiske befolkningen.

Han har gjennom sitt arbeid som sokneprest og sørsameprest gjort en stor innsats for det samiske folk og Den norske kirke.

Som sørsameprest har han arbeidet med bibeloversettelse, utvikling av et liturgisk språk på sørsamisk og integrering av det samiske perspektivet i praktisk teologi, liturgi og menighetstenkning.

Bierna Leine Bienties språkarbeid har gitt sørsamene et bibelspråk med bilder og ord som bygger bro mellom bibelteksten og den kulturen som det samiske språk er forankret i.

Og han stod sentralt i arbeidet for å etablere et samisk alter i Nidarosdomen som ble innviet 6. februar 2017. Han var en av liturgene ved den høytidelige anledningen.

Bierna Leine Bientie har gjennom sitt arbeid også bidratt til å gjøre det samiske språket tilgjengelige for norsktalende prester. Slik lyder nå sørsamisk språk i allmenne gudstjenester i mange kirker i dag og synliggjør en usynlig minoritets eksistens og tilstedeværelse i mange menigheter og lokalsamfunn.

Bierna Leine Bientie har gjort et imponerende og banebrytende arbeid og møter stor respekt, stolthet og takknemlighet – både hos sitt eget folk og blant sine norske kolleger. Språkarbeidet har ikke bare gitt sørsamene et bibelspråk, men også vært et viktig bidrag til å utvikle og skriftliggjøre et truet minoritetsspråk som i all hovedsak har vært i muntlig bruk i noen familier med fotfeste i tradisjonell samisk næringsvirksomhet og reindrift.

I hans arbeid for samisk selvbevissthet, synliggjøring og stolthet knyttet til språk og et gudstjenesteliv med eget kulturelt fotfeste, har han også arbeidet fram den menighetsform og tenkning som endte i opprettelsen av Saemien Åålmege som egne menighet under Kirkemøtet i 2015.»

Kilder