Duodjeinstituhtta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Duodjeinstituhtta (DI) er et overordnet utviklings‑ og kompetansesenter for duodji i hele Sápmi. DI er inndelt i regioner; Region Finnmark (Kautokeino), Region Øst-Finnmark (Varangerbotn), Region midt-Finnmark (Karasjok), Region Troms (Manndalen) og Region Sør (Snåsa).

DI, Region Sør leier lokaler i Saemien SijteSnåsa.

Hovedmålet er å fremme næringsutvikling med utgangspunkt i tradisjonell duodji. Målet er å skape økt sysselsetting basert på samiske husflidstradisjoner. Duodjeinstituhtta skal være et landsomfattende teknisk/faglig kompetansemiljø innen duodji. Det tilbyr tjenester, kompetanse, lokaliteter og teknisk utstyr for en aktiv satsing for markedsrettet produktutvikling og produksjonsutvikling innen duodji.

DI bistår utøvere med faglige råd, er diskusjonspartner i forbindelse med etableringer, og bistår dessuten med råd overfor skoler, institusjoner og organisasjoner og andre i duodji‑faglige spørsmål. Duodjeinstituhtta kan også initiere selvstendige prosjekter, eller i samarbeid med eller etter oppdrag fra andre. Duodjeinstituhtta skal være en pådriver for etablering og utvikling av nettverk for duodjiutøverne.

Duodjeinstituhttas strategiske kjerne er å være teknisk og faglig kompetansesenter innen duodji i Sapmi. I dette ligger følgende elementer som skal prege instituttets virke:

  • DI skal rettes mot duodjinæringen som mot andre institusjoner som har relasjoner til utvikling av duodji
  • DI skal ha grunnlag i samisk kultur, og i forhold tilmarkedsmessige betingelser beholde denne forankringen
  • DI skal være en støttespiller for lokale lag og foreninger

Direktører

Sittende direktør er Inga Hermansen Hætta. Hun har kontor i på hovedkontoret i Kautokeino Region Finnmark.


Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!