Jahn Børe Jahnsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jahn Børe Jahnsen på pilegrimsvandring i Spania.

Jahn Børe Jahnsen (født 1943 i Oslo) kom til Valdres i 1967 og har stort sett bodd der siden, mest i Ulnes i Nord-Aurdal. Studieopphold i Trondheim 1978-81. Flyttet i 2017 som pensjonist til Lørenskog utenfor Oslo, men bor om sommeren og i ferier på hytta på fjellet ved Vaset. Han ble Cand.philol. 1981 med historie hovedfag, etnologi og norsk, tilleggsutdanning i pedagogikk, arkeologi, slektshistorie og engelsk. Hovedoppgave om middelalderkirkene i Valdres.

Jahnsen har vært seksjonsleder ved Friundervisningen i Oslo, adjunkt/lektor ved Vestre Slidre ungdomsskole, redaksjonssekretær i tidsskriftet Heimen, lektor ved Valdres videregående skole, faglig leder av Opplandsarkivets sekretariat, daglig leder av stiftelsen Gardbergfeltet med Einangssteinen og arkivar/seniorkonservator ved Valdresmusea.

Skriver på fritiden og helst om lokalhistorie generelt og i skoleundervisning, slektshistorie, kirkehistorie (jubileumsbøker for lokale kirker samt pilegrimsvandring), samferdselshistorie (Valdresbanen og veghistorie) og utvandrerhistorie (knyttet til Valdres Samband USA).

Autorisert Valdres-guide, reiseleder, turleder (fjell- og pilegrimsturer), foredragsholder, lang erfaring med stevnearrangement og jubileer. Kommunestyremedlem i Nord-Aurdal 1991-95.

Vestre Slidre kommunes kulturpris 1977, Valdressparebankenes kulturpris 1977, Kongens fortjenstmedalje 2013, Nord-Aurdal kommunes kulturpris 2014.

Styreverv

Har hatt en lang rekke leder- og styreverv, i Valdres Folkemuseum, Valdreslaget i Trondheim, Ulnes og Svenes Historielag, Årbok for Valdres, Valdres Historielag, Nord-Aurdal bygdeboknemnd, Nye Valdresbanen, A/S Valdresbanen, Valdres Guideforening, Valdres Samband USA, Landslaget for lokalhistorie i skolen, Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres, Valdres Stavkirkeforum, Kongevegen over Filefjell og Ulnes Montessoriskole. Ledet restaureringen og utgravingen av Mo kirkeruin i Vestre Slidre på 1970-tallet.

Bibliografi

 • Hovedforfatter av bygdeboka "Kom til den fagre Maridal", 1971,ny utvidet bok "Maridalen - vakker og verneverdig" (Grøndahl Forlag) 1989. 1972: Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Lokalhistorisk turhåndbok for Vestre Slidre" (hefte) 1976 (også tysk utgave). Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Magistad Landhandel" (Vestre Slidre, hefte) 1976.
 • "Mo i kyrkjeruin - Vestre Slidre" (hefte) 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Ulnes kyrkje" (hefte) 1980, ny utvidet bok "Ulnes kyrkje 750 år" 1995. 1995: Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Bygget av levende stene - Middelalderens kirkelige forhold i Valdres" 1983 (omarbeidet og illustrert utgave av hovedoppgave i historie 1981). Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Kyrkja ved fjorden - Svenes kyrkje på Strand 250 år" 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Vestre Slidre i førhistorisk tid - lokalhistorie for skulen" (hefte) 1985
 • "Vestre Slidre i mellomalderen - lokalhistorie for skulen" (hefte) 1985
 • "Vestre Slidre rundt år 1800 - lokalhistorie for skulen" (hefte) 1985
 • "Slidredomen 800 år" 1987 (samtidig også heftet "Slidredomen"). Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Håndverkerslektene Jahnsen og Ritter - fra Odals Værk og Sachsen" 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Høre stavkirke" (hefte) 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Øye stavkyrkje" (hefte) 1991
 • "Asbj. A. Ranum Eft. og Ulnes Postkontor 110 år 1882 - 1992" (hefte) 1992
 • Medarbeider i Erik W. Thommessen (red.) "Valdres Turguide" 1992
 • Medarbeider i Erik W. Thommessen (red.) "Valdres Veg- og Kartbok" 1996, (også i tysk utgave "Reiseführer Valdres"). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Medforfatter "Røn kyrkje 250 år 1748-1998" (hefte) 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Sagn i Valdres - Helgener og haugafolk, troll og tjuver" 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Kvamsvegen - ei vandring mellom to bygder frå Volbu til Lomen...". (hefte) 2006
 • "Pilegrim i Valdres - På ny veg mellom gamle kirker" 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "I hundre - Valdresbanens historie 1906-2006" (medforfattere Ivar Aars, Nicolai Christie og Bjørn Karsrud), 2006
 • "Stavkyrkjene i Valdres - The stavechurches in Valdres". (hefte) 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Middelalderkirker i Valdres", 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Sommarvandringar i Ulnes", 2009
 • ”Bjørnen i kirken – Om bjørneskinn, bjørnelabber, bjørneklør og bjørnefigurer i norske kirker”, 2012
 • "Jernbaneeventyret det ikke ble noe av", 2019
 • Slidredomen – katedralen i Valdres, Kvitvella Forlag og Vestre Slidre historielag 2020, ISBN 987-8293762-01-0
 • "Mor fra Halden – Ragndid Caroline (Børesen) Jahnsens slekt og familie", 2020

Artikler i Årbok for Valdres

 • 1975 Rutebåttrafikken på Strandefjorden og Slidrefjorden
 • 1982 Striden mellom Valdres og Fron om Sandsvatnet og Vinstervatn 1454 – 1597
 • 1985 Valdriser som falt ved Onstadsund i 1814
 • 1988 En engelskmann på reise i Valdres i 1852
 • 1990 Om de tre norske soldatene som falt i Ulnes 1940
 • 1991 Det åttekanta fjøset på Vestre-Hauge i Vestre Slidre
 • 1991 Minneord om arkeologen Wencke Slomann
 • 1992 Da kirken hadde husdyr
 • 1993 The Valders Journal (lokalavis i byen Valders, Wisconsin, USA)
 • 1993 Budstikken (medlemsblad for bygdelaget Valdres Samband, USA)
 • 1993 Litt om kirke og biskop i Vang
 • 1995 Kamrud-skraddarn
 • 1999 En føderådskontrakt fra valdriser i Minnesota 1908
 • 1999 En hundreåring skriver hjem fra Minnesota
 • 1999 Valdres i Østfold, Numedal og på Nøtterøy
 • 1999 Valdreslaget i Trondheim 1978 – 1994
 • 1999 Museet førte meg til Valdres
 • 2000 Da Valdres-prestene brøt sølibatet
 • 2001 Opplandsarkivet 20 år
 • 2007 Ole Fladagers første tegning – Fra samlingene ved Valdresmusea
 • 2008 Byggingen av Vestre Ulnes bedehus
 • 2008 Solabu i Ulnes
 • 2008 Middelalderkirker i Valdres
 • 2010 Statens Kornråd på befaring i Valdres 1935
 • 2011 Seilflyet som styrtet i Ulnesåsen
 • 2011 Minneord om Håkon Christie
 • 2015 Ulnes og Svenes Historielag 1983 – 2007.

Dessuten en rekke årsmeldinger for Ulnes og Svenes Historielag.

Bidrag til kompendier og antologier

Annet

Lokalhistoriske artikler i avisa Valdres og tidsskriftene Fotefar, Heimen, Vasetstikka, På Sporet, m.fl.

Medarbeider i det amerikanske bygdelaget Valdres Sambands medlemsblad Budstikken fra 1977, fast korrespondent fra 1989, har skrevet over 300 artikler og notiser om eldre og nyere historie og begivenheter i Valdres.

Medarbeider i to slektsbøker utgitt i USA, om Kamrud-slekten og Ulnes-slekten fra Valdres.

Andre kilder