Stor-Elvdal historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stor-Elvdal historielag er et historielag i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Det ble stiftet 10. november 1986 og gir ut juleheftet (årboka) Heme våre i samarbeid med Stor-Elvdal skiklubb. Laget «har til formål å samle og verne kulturminner fra tidligere tider og skal arbeide for økt interesse for kulturvern, dokumentere og formidle kunnskap om bygdas fortid». Stor-Elvdal historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie.

I 2019 hadde laget 193 medlemmer. Medlemstallet gikk ned etter en gjennomgang av medlemsregistret i 2018. De siste årene har det ikke vært arbeidet aktivt for å rekruttere nye medlemmer.

Hovedaktiviteter

Stor-Elvdal skiklubb begynte å gi ut julehefte i 1980, og i 1989 kom også Stor-Elvdal historielag med som utgiver. Innholdet i bladet har gjennom alle år hatt lokalhistoriske artikler. Utgaven i 2019 var den 40. årgangen.

Slektsforskning har vært en hovedaktivitet gjennom mange år. Noen av medlemmene som holder på med slektsforskning, kaller seg «Slektsgarden». En kveld i uka veileder de medlemmer og ikke-medlemmer som trenger hjelp for å finne anene sine.

De siste tiårene har det meste av arbeidet til historielaget vært å bistå i arbeidet med bygdebøkene Stor-Elvdal - Grend og slekt.

Skanning av gamle bilder fra Stor-Elvdal er den fjerde hovedaktiviteten. Pr. 2019 har laget skannet flere tusen bilder.

Hvert år har laget et arrangement i forbindelse med Kulturminnedagene. Ved årsmøtet er det et fast foredrag om et lokalhistorisk emne. Denne typen foredrag har det enkelte år vært flere av. Historielaget var i flere år medarrangør av kulturhistorisk vandring, men pr. 2019 er det kommunens kulturkontor som står ansvarlig for arrangementet.

Ledere

 • 1986-1987 Mali Nyløkken
 • 1988 Ingeborg Mathiesen
 • 1989-1990 Kari Beisvåg
 • 1991-1997 Ola Klefsås
 • 1998 John Øye
 • 1999-2004 Bjørn Baarstad
 • 2005-2008 Liv Mette Myrvang Ruud
 • 2009-2014 Ivar Hirkjølen
 • 2015-2016 Kai Magne Andersen
 • 2017 Tom Hagen
 • 2018-2021 Odd Arild Strand
 • 2021- Sverre Oskar Øverby

Et annen sentral person er Thorer Ruud, mangeårig medlem av redaksjonen i Heme Våre.

Publikasjoner

 • Bilder fra Stor-Elvdal. Utg. Stor-Elvdal historielag. Red. Ola Klefsås og Thorer Ruud. 2004. 143 s.
 • Bjørnstad, Oskar: Bjørn frå landet. Utg. Stor-Elvdal historielag, 2006. 254 s. ISBN 82-997032-1-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klefsås, Ola, Thorer Ruud: Bilder fra Stor-Elvdal. Utg. Stor-Elvdal historielag. 2004. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra laget, 2019 (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse).

Eksterne lenker