Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

For deg som har erfaring fra Wikipedia, kan det være greit å kjenne til noen forskjeller mellom Lokalhistoriewiki og Wikipedia.

Lokalhistorie som faglig innfallsvinkel

Mens lokalhistorie er et av mange emneområder på Wikipedia, er dette selve rammen rundt artiklene på Lokalhistoriewiki. De leksikalske artiklene har ikke bare et avsnitt om historie, men er vinklet historisk og lokalt eller regionalt. Artikkelen om Skjåk handler pr definisjon om kommunens og bygdas historie. Også de metodiske artiklene har en lokalhistorisk synsvinkel. Artikkelen om syntese dreier seg om syntese som metode innenfor fagfeltet lokalhistorie og er beregnet på fagfolk som skriver lokalhistorie.

Les mer om lokalhistorisk relevans.

Fag- og forskningswiki

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki. Her kan du skrive artikler som bygger på etablert kunnskap fra tidligere publiserte informasjonskilder, men du kan også skape ny kunnskap basert på den nyeste forskningen, enten det er din egen eller andres. Temaene kan være store og komplekse eller mer avgrensede. Ingen og ingens historier er for små eller hverdagslige for Lokalhistoriewiki. Vi oppfordrer til bruk av primærkilder, for eksempel fra arkiver og informanter, og dersom du trenger råd om bruk av kilder eller annet historiefaglig, kan du ta kontakt med wikiens administratorer.

Ulike sjangre

Lokalhistoriewiki vil bidra til utviklingen av fagfeltet lokalhistorie på flere måter, blant annet gjennom eksperimentering med sjangre. I tillegg til rent leksikalske artikler, er det også rom for mer essayistiske, drøftende og problemdrevne artikler. Wikien har dessuten et eget kjeldearkiv der du kan legge ut muntlige kjelder, som minner, intervjuer og brev. Arkivet inneholder også noen skriftlige kjelder av den typen som ikke hører naturlig hjemme på andre nettsteder med digitaliserte kilder, som Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket. I tillegg har wikien en bibliografidel og et bildegalleri.

Lokalhistoriewikiens brukere

For å kunne bidra med innhold i wikien må du være registrert som bruker og innlogget. Lokalhistoriewiki krever også at brukerne oppgir fullt navn. Dette navnet kommer fram i artiklenes historikk.

Lokalhistoriewikiens administrasjon

Lokalhistoriewikien drives av Norsk lokalhistorisk institutt og blir administrert både av frivillige og av offentlig ansatte. Avgjørelser om wikiens innhold og form bygger blant annet på faglig skjønn og offentlige anbefalinger, noe som ikke nødvendigvis sammenfaller med konsensus blant wikiens brukere. På felter NLI ikke selv har kompetanse, henter vi inn kompetanse fra andre fagmiljøer (språkfolk, jurister osv.).

Lisensiering

Lokalhistoriewiki forutsetter at artikler legges ut under CC-BY-SA-lisens og at bilder som lastes opp lisensieres som Public domain eller Creative Commons (alle varianter er tillatt).

Les mer om lisenser.

Tidligere publisert materiale

Lokalhistoriewiki har mulighet for å legge ut tidligere publisert materiale, forutsatt at det kan bearbeides videre i wikien. I slike tilfeller legger vi på en mal som forteller hvor materialet tidligere er publisert og at det nå er lagt ut under fri lisens. Noen eksempler på slikt materiale finner du i tabellen over delprosjekter. Ta kontakt med NLI om du vurderer å legge tidligere publisert materiale ut i wikien.

Kategorisering

To prinsipper for kategorisering som skiller oss fra Wikipedia, henger begge sammen med bruken av artikkellister:

  • Vi forsøker å ikke bryte opp kategorier i for detaljerte enheter
  • Dobbeltkategorisering brukes i enkelte tilfeller

Det at bildene på Lokalhistoriewiki har norske kategorier, gir ofte mer presis gjenfinning på felter der fagbegrepene kan være vanskelige å oversette til engelsk (for eksempel dugnad) eller der det fins ulik begrepsbruk i forskjellige dialekter eller innenfor ulike fagområder.

Spiremerking

Som på Wikipedia har vi spiremerking, om enn i noe mer begrenset omfang. Her brukes det primært på artikler vi åpenbart burde hatt mer informasjon om på en wiki med lokalhistorisk fokus.

Se også