Middelalderkirker i stein

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Steinkirker i Akershus

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Vestby kirke Vestby middelalderen Langkirke Jomfru Maria avløst av ny kirke i 1885
Ås kirke Ås middelalderen Langkirke Jomfru Maria avløst av ny kirke i 1866
Nesodden kirke Nesodden omkring 1200 Langkirke i bruk som sognekirke Nesoddenkirke.JPG
Ski kirke Ski omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke Skikirke2006.JPG
Kråkstad kirke Ski middelalderen Langkirke Peter og Paulus del av dagens kirke Kråkstad kirke 2013.JPG
Enebakk kirke Enebakk før 1200 Langkirke St. Botolv del av dagens kirke Enebakk kirke (3).JPG
Sørum kirke Sørum middelalderen Langkirke Peter og Paulus i bruk som sognekirke Sørum kirke-1.JPG
Frogner gamle kirke Sørum omkring 1180 Langkirke museumskirke brant, avløst av ny kirke like ved i 1925 Frogner kirke (Sorum).jpg
Ullensaker kirke Ullensaker middelalderen Døperen Johannes og Olav den hellige ingen synlige spor tatt av ras og avløst av stavkirke på 1400-tallet
Nes kirke Nes omkring 1100 Langkirke ruin, utvidet til korskirke 1697 brant, avløst av ny kirke i 1860 Nes kirkeruin Romerike.JPG
Eidsvoll kirke Eidsvoll omkring 1190 Korskirke Peter, Paulus og det hellige kors del av dagens kirke det er påvist graver som er eldre enn kirken, Snorre skriver at Olav Haraldsson gikk til messe i en kirke her i 1017 Eidsvoll kirke.jpg
Nannestad kirke Nannestad middelalderen Døperen Johannes del av dagens kirke
Asak kirke Skedsmo middelalderen Langkirke St. Mikael ruin brant og gikk ut av bruk på 1500-tallet Asak kirkeruin mot øst.JPG
Skedsmo kirke Skedsmo omkring 1180 Langkirke del av dagens kirke Skedsmo kirke.JPG
Nittedal kirke Nittedal middelalderen Langkirke Olav den hellige avløst av ny kirke i 1868
Lørenskog kirke Lørenskog omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Lørenskog kirke mars 2014.jpg
Haslum kirke Bærum omkring1200 Langkirke, senere korskirke Jomfru Maria del av dagens kirke Haslum kirke IMG 1244.JPG
Tanum kirke Bærum tidlig på1100-tallet Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke Tanum kirke 01.JPG
Asker kirke Asker 1100-tallet Langkirke Maria, Fabianus og Sebastianus avløst av ny kirke i 1878 Asker Kirke 1875.jpg
Blakstad kirke Asker middelalderen ingen synlige spor omtalt i Håkon Håkonssons saga i 1226


Steinkirker i Aust-Agder

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Søndeled kirke Risør omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke Sondeled kirke.JPG
Dypvåg kirke Tvedestrand omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Dypvag kirke.jpg
Holt kirke Tvedestrand omkring 1100 Langkirke del av dagens kirke Holt kirke.JPG
Tromøy kirke Arendal omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke mulig forløper påvist Tromoy kirke.JPG
Øyestad kirke Arendal omkring 1250 Langkirke del av dagens kirke Oyestad kirke.JPG
Fjære kirke Grimstad omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke Fjare kirke.JPG
Landvik kirke Grimstad middelalderen Langkirke revet og avløst av ny kirke i 1824
Vestre Moland kirke Lillesand omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke Vestre Moland kirke.JPG
Høvåg kirke Lillesand omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke Hovag kirke.JPG
Birkenes kirke Birkenes omkring 1250 Langkirke revet og avløst av ny kirke i 1858 samme tuft som den nye kirken

Steinkirker i Buskerud

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Hurum kirke Hurum omkring 1150 Langkirke Maria, senere Margareta del av dagens kirke Hurum kirke.jpg
Røyken kirke Røyken ferdig 1229 Langkirke St. Mikael del av dagens kirke Røyken kirke 01.JPG
Skoger kirke Drammen Ca. 1200 Langkirke Olav den hellige står som museumskirke avløst av ny kirke 1885

Skoger gamle kirke 2012 1.jpg

Tranby kirke Lier middelalderen Langkirke St. Mikael avløst av ny kirke i 1855
Frogner kirke Lier middelalderen Maria og Johannes brant i 1651 ny kirke på samme tuft 1693
Sylling kirke Lier middelalderen Langkirke Margareta og Hallvard revet og avløst av ny kirke 1851
Bispekapell Hole middelalderen ingen synlige spor borgkapell på Storøya i Tyrifjorden
Bønsnes kirke Hole 1200-tallet Langkirke privat kirke øde på 1500-tallet, gjenreist 1680 Bonsnes kirke.JPG
Stein kirke Hole 1100-tallet Langkirke ruin brant i 1683 Stein kirkeruin.JPG
Hole kirke Hole middelalderen Langkirke brant, avløst av ny kirke 1954 Kor er vestkapell i ny kirke Hole kirke.JPG
Haug kirke Ringerike omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Haug kirke ringerike.JPG
Norderhov kirke Ringerike omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke Norderhov kirke.JPG
Tanberg kirke Ringerike middelalderen ingen synlige rester nedlagt før 1304
Vike kirke Modum omkring 1270 Langkirke ruin og infotavle revet på 1600-tallet, stein brukt ved påbygging av Heggen kirke Vike kirkeruin.JPG
Heggen kirke Modum omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Heggen kirke.JPG
Haug kirke Øvre Eiker ferdig 1152 Langkirke Peter og Paulus avløst av ny kirke i 1863 forløper påvist
Berg kirke Øvre Eiker middelalderen Langkirke Sta. Margrete ingen synlige spor nedlagt før 1575
Fiskum gamle kirke Øvre Eiker omkring 1250 Langkirke Olav den hellige museumskirke avløst av ny kirke i 1866 Fiskum gamle kirke3.JPG
Hedenstad kirke Kongsberg omkring 1200 Langkirke St. Mikael i bruk som sognekirke Hedenstad kirke.jpg
Efteløt kirke Kongsberg ferdig 1183 Langkirke Maria og Johannes del av dagens kirke Eftelot kirke.jpg


Steinkirker i Finnmark

Det er ikke dokumentert noen steinkirker fra middelalderen i Finnmark fylke.

Steinkirker i Hedmark

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Ringsaker kirke Ringsaker 1100-tallet Basilika del av dagens kirke korsarmer omkring 1300 Ringsaker kirke.JPG
Nes kirke Ringsaker 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke Nes kirke Hedmark.JPG
Hamar domkirke Hamar innviet 1152 Basilika museumsruin satt i brann og nedlagt på 1560-tallet Hamar Domkirke Olaf Nordhagen.png
St. Olavs klosterkirke Hamar middelalderen Langkirke Olav den hellige tuft synlig ved tørke nedlagt ved reformasjonen
Korskirken Hamar middelalderen Langkirke Hellige kors ruin i hage i Grønnegate, nå Torfinnsgate gikk ut av bruk i senmiddelalderen Korskirken (Hamar).JPG
Vang kirke Hamar 1100-tallet Langkirke brant i 1804, avløst av ny kirke Vang gamle kirke DOK-03553.jpg
Stange kirke Stange 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke forløper påvist Stange kirke.JPG
Linstad kirke Stange middelalderen Langkirke ingen synlige spor øde på slutten av 1500-tallet
Såstad kirke Stange middelalderen Langkirke ingen synlige spor lå øde på slutten av 1500-tallet
Romedal kirke Stange omkring 1250 Langkirke St. Peter revet og avløst av ny kirke i 1886 Romedal gamle kirke 94700.jpg
Løten kirke Løten 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke Loten kirke.JPG
Roko kirke Løten Ca 1300 Langkirke St. Mikael ruin avløste trolig en tidligere kirke, satt i brann og nedlagt på 1560-tallet Rokoberget.JPG


Steinkirker i Hordaland‎

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Kristkirken Bergen slutten av 1000-tallet Basilika Kristus tuft markert på Holmen domkirke i middelalderen, revet i 1531
Apostelkirken Bergen omkring 1300 Langkirke apostlene ingen synlige spor Holmen, forløpere omtalt, kongelig kapell, revet i 1530
Borgkapell Bergen siste halvdel av 1200-tallet bevart i Rosenkrantztårnet
Dominikanernes klosterkirke Bergen omkring 1500 Olav den hellige ingen synlige spor nord for Holmen, nedlagt ved reformasjonen
Mariakirken Bergen omkring 1100 Basilika Jomfru Maria i bruk som sognekirke Mariakirken Bergen.jpg
Peterskirken Bergen omkring 1100 Langkirke St. Peter ingen synlige spor øde i 1563
Laurentiuskirken Bergen omkring 1100 Langkirke St. Laurentius ruin like sørvest for Mariakirken revet 1568 Laurentiuskirken Bergen.JPG
Nikolaikirken Bergen omkring 1130 Langkirke St. Nikolas ingen synlige spor ruin i 1530
Columbakirken Bergen middelalderen St. Columba ingen synlige spor forsvant på 1400-tallet
Martinskirken Bergen middelalderen Langkirke St. Martin ingen synlige spor brant i 1702, Christi Krybbe skole reist på grunnmuren
Hallvardskirken Bergen middelalderen St. Hallvard ingen synlige spor nordøst for Korskirken, revet 1560
Korskirken Bergen slutten av 1100-tallet Langkirke Hellige kors del av dagens kirke korsarmer på 1620-tallet Korskirken i Bergen.jpg
Mikaelskirken Bergen middelalderen St. Mikael ingen synlige spor i Vågsbunnen, brant i 1413
Fransiskanernes klosterkirke Bergen omkring 1250 Langkirke Olav den hellige del av dagens domkirke forløper fantes
Katharinakirken Bergen ferdig 1266 Sta. Katharina ingen synlige spor sør for domkirken, kongelig kapell
Nonnester klosterkirke Bergen omkring 1100 Langkirke Jomfru Maria tårnfot og kapell bevart vest for jernbanestasjonen, revet 1529 Nonneseter kapell.jpg
Allehelgenskirken Bergen ferdig 1266 Langkirke alle helgener ingen synlige spor ved rådhuset, kongelig kapell, revet midt på 1500-tallet
Jonsklosterets kirke Bergen slutten av 1100-tallet Langkirke døperen Johannes ingen synlige spor ved Tårnplass, brant i 1561
Munkeliv klosterkirke Bergen slutten av 1100-tallet Langkirke St. Mikael ingen synlige spor på Klosteret, nedlagt ved reformasjonen
Clemenskirken Bergen 1300-tallet Langkirke St. Clemens ingen synlige spor kapell i erkebispegården der Nykirken ligger nå
Alrekstad kirke Bergen middelalderen Langkirke Hellige kors ingen synlige spor revet på 1500-tallet
Fana kirke Bergen omkring 1150 Langkirke Hellige kors del av dagens kirke kongelig kapell Fana kirke.jpg
Tyssøy kirke Sund middelalderen Langkirke St. Ludvig ingen synlige spor kongelig kapell, gikk ut av bruk i senmiddelalderen
Lyse klosterkirke Os tatt i bruk 1146 Langkirke Sta. Maria ruin nedlagt ved reformasjonen Lysekloster.jpg
Onarheim kirke Tysnes omkring 1180 Langkirke Olav den hellige avløst av ny kirke i 1820
Fitjar kirke Fitjar middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1867
Stord kirke Stord 1200-tllet Langkirke avløst av ny kirke i 1857
Moster gamle kirke Bømlo omkring 1100 Langkirke museumskirke avløst av ny kirke i 1874 Moster gamle kirke Bømlo H.jpg
Støle kirke Etne omkring 1160 Langkirke Kristus del av dagens kirke Støle kirke.JPG
Halsnøy klosterkirke Kvinnherad middelalderen Langkirke ruin bevart gikk ut av bruk ved reformasjonen Halsnøy kloster.JPG
Mel kirke Kvinnherad middelalderen Langkirke ingen synlige spor gikk ut av bruk i senmiddelalderen Mel kirkested.JPG
Kvinnherad kirke Kvinnherad omkring 1250 Langkirke i bruk som sognekirke Kvinnherad kirke.JPG
Ænes kirke Kvinnherad omkring 1270 Langkirke i bruk som sognekirke Ænes kirke.JPG
Odda kirke Odda omkring 1300 Langkirke avløst av ny kirke i 1870
Ullensvang kirke Ullensvang omkring 1250 Langkirke del av dagens kirke Ullensvang kirke.JPG
Kinsarvik kirke Ullensvang omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke forløper påvist Kinsarvik kirke.JPG
Eidfjord kirke Eidfjord 1300 tallet Langkirke museumskirke avløst av ny kirke i 1981 Eidfjord kirke.JPG
Vangen kirke Voss ferdig 1277 Langkirke i bruk som sognekirke Vossevangen kirke.JPG
Lindås kirke Lindås 1200-tallet Langkirke avløst av ny kirke i 1865
Herdla kirke Askøy 1100-tallet Langkirke St. Nikolas avløst av ny kirke i 1863 forløper omtalt


Steinkirker i Møre og Romsdal

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Åheim kirke Vanylven middelalderen Langkirke St. Jetmund museumskirke avløst av ny kirke i 1863 Aheim kirke.JPG
Herøy kirke Herøy omkring 1200 Langkirke jomfru Maria tuft på gammel kirkegård avløst av ny kirke i 1859 Heroy middelaldertuft Sunnmore.jpg
Ulstein kirke Ulstein omkring 1150 Langkirke ruin på gammel kirkegård avløst av ny kirke i 1849 Ulstein kirketuft.jpg
Borgund kirke Ålesund omkring 1130 Langkirke St. Peter del av dagens kirke Peterskirken Borgund.jpg
Margaretakirken Ålesund middelalderen Langkirke Sta. Margareta ruin nedlagt før år 1200 Margaretakirkens ruin Borgund.jpg
Matheuskirken Ålesund middelalderen Langkirke St. Matheus ingen synlige spor nedlagt før år 1200
Giske kirke Giske omkring 1140 Langkirke del av dagens kirke Giske kirke.jpg
Veøy gamle kirke Molde omkring 1200 Langkirke St. Peter del av museumskirke avløst av ny kirke i 1907 Veoy middelalderkirke.jpg
Tingvoll kirke Tingvoll 1100-tallet Langkirke i bruk som sognekirke Tingvoll kyrkje.jpg
Edøy gamle kirke Smøla omkring 1190 Langkirke del av museumskirke avløst av ny kirke i 1885 2183 Edoey gl krk ne.jpg

Steinkirker i Nord-Trøndelag

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Værnes kirke Stjørdal 1142-1185 Langkirke trolig Sta. Margareta i bruk som sognekirke Vernes kirke.jpg
Logtun kirke Frosta omkring 1160 Langkirke St. Mikael del av museumskirke avløst av ny kirke i 1866 Logtun kirke.JPG
Tautra klosterkirke Frosta innviet 1207 Langkirke Jomfru Maria ruin klosteret nedlagt ved reformasjonen Tautra klosterkirkeruin.JPG
Alstadhaug kirke Levanger omkring 1150 Langkirke St. Peter del av dagens kirke mulig forløper påvist Alstadhaug kirke.JPG
Levanger kirke Levanger ferdig 1160 Langkirke avløst av ny kirke i 1870 forløper omtalt i Gunnlaugs saga
Munkeby klosterkirke Levanger omkring 1150 Langkirke Jomfru Maria og Sta. Brettiva ruin klosteret avløst av Tautra kloster, kirken nedlagt på 1500-tallet Munkeby kirkeruin.JPG
Haug kirke Verdal ferdig 1170 Langkirke St. Andreas nedlagt på 1300-tallet truet av elveerosjon, tuft påvist Haug kirkested Verdal.JPG
Stiklestad kirke Verdal omkring 1150 Langkirke Olav den hellige, St. Ivo, St. Georg og Seljumennene del av dagens kirke Stiklestad kirke.JPG
Sakshaug kirke Inderøy innviet 1184 Langkirke muligens St. Egidius museumskirke avløst av ny kirke i 1871 Sakshaug.JPG
Hustad kirke Inderøy ferdig 1163, tårn 1180 Langkirke står som museumskirke Hustad Inderoy 8.JPG
Mære kirke Steinkjer ferdig 1200 Langkirke Sta. Margareta, jomfru Maria, St. Quintius og St. Hubertus i bruk som sognekirke forløper påvist Maere kirke.JPG
Vinje kirke Snåsa middelalderen Langkirke del av dagens kirke Vinje kirke Snasa.JPG
Ranem kirke Overhalla middelalderen Langkirke trolig St. Laurentius del av dagens kirke Ranem kirke.JPG
Nærøy kirke Nærøy middelalderen Langkirke trolig jomfru Maria står som museumskirke avløst av ny kirke i 1851 Nærøy gamle kirke.jpg

Steinkirker i Nordland

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Brønnøy kirke Brønnøy middelalderen Langkirke brant, avløst av ny kirke i 1870 samme tuft som ny kirke
Tilrem kirke Brønnøy middelalderen Langkirke ruin gikk ut av bruk i senmiddelalderen
Tjøtta kirke Alstahaug omkring 1100 Langkirke brant, avløst av ny kirke i 1851 samme tuft som ny kirke
Alstahaug kirke Alstahaug omkring 1100 Langkirke del av dagens kirke Alstahaug kirke.jpg
Herøy kirke Herøy omkring 1250 Langkirke del av dagens kirke Herøy kirke.jpg
Dønnes kirke Dønna omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Dønnes kirke.jpg
Gildeskål kirke Gildeskål omkring 1130 Langkirke del av dagens museumskirke avløst av ny kirke i 1881 Gildeskal gamle kirke.JPG
Bodin kirke Bodø omkring 1240 Langkirke del av dagens kirke Bodin kirke.jpg
Steigen kirke Steigen omkring 1300 Langkirke del av dagens kirke Steigen kirke.jpg


Steinkirker i Oslo

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Hovedøya klosterkirke Oslo tatt i bruk 1147 Langkirke St. Edmund ruin nedlagt ved reformasjonen Modell av klosteret på Hovedøya.jpg
Mariakirken Oslo omkring 1100 Langkirke Sta. Maria ruin nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist Mariakirken Oslo.jpeg
Nikolaikirken Oslo omkring 1250 Langkirke St. Nikolas ingen synlige spor nedlagt i senmiddelalderen, forløper påvist No-nb digibok 2011041506022 0056 1.jpg
Clemenskirken Oslo omkring 1100 Langkirke Pave Clemens ruin nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist Clemenskirken Gamlebyen.JPG
Hallvardskirken Oslo omkring 1130 Langkirke St. Hallvard ruin nedlagt på 1600-tallet Hallvardskirkens ruin Oslo.jpg
Korskirken Oslo omkring 1250 Langkirke Hellige kors ruin ut av bruk i senmiddelalderen Minneparken Korskirken.JPG
Olavskirken klosterkirke Oslo 1100-tallet Langkirke Olav den hellige del av dagens bispebolig nedlagt ved reformasjonen Olavskirken Minneparken i Oslo.JPG
Fransiskanernes klosterkirke Oslo omkring 1280 Langkirke delvis markert ved Gamlebyen kirke ombygd til hospitalskirke på 1500-tallet
Nonneseter klosterkirke Oslo omkring 1180 Langkirke ingen synlige spor nedlagt ved reformasjonen
Akershus slottskapell Oslo tidlig på 1300-tallet avløst av nytt kapell på 1500-tallet
Gamle Aker kirke Oslo omkring 1080 Basilika del av dagens kirke Gamle Aker kirke.JPG
Hovin kirke Oslo middelalderen ingen synlige rester hospitalskirke nedlagt på 1500-tallet
Margaretakirken Oslo omkring 1250 Langkirke Sta. Margareta ruin ut av bruk i senmiddelalderen Ruinene av Margarethakirken i Maridalen Oslo.jpg


Steinkirker i Oppland

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Tretten kirke Øyer ferdig 1466 Langkirke avløst av ny kirke i 1588 tuft synlig på gammel kirkegård Tretten kirketuft.JPG
Riddervoll kirke Gausdal omkring 1300 Langkirke del av dagens kirke Riddervoll kirke Gausdal.jpg
Follebu kirke Gausdal omkring 1300 Langkirke del av dagens kirke Follebu kirke.JPG
Hoff kirke Østre Toten omkring 1200 Basilika del av dagens kirke Hoff kirke Toten.JPG
Balke kirke Østre Toten omkring 1170 Langkirke del av dagens kirke Balke kirke Toten.JPG
Nes kirke Gran middelalderen Langkirke Sta. Katharina? ingen synlige spor avløst av ny kirke i 1730
Tingelstad kirke Gran omkring 1100 Langkirke museumskirke avløst av ny kirke i 1866 Tingelstad kirke.JPG
Mariakirken Gran omkring 1300 Langkirke Jomfru Maria en av søsterkirkene lå øde etter brann i 1813, gjenreist i 1863 Mariakirken Gran.JPG
Nikolaikirken Gran omkring 1200 Basilika St. Nikolai i bruk som sognekirke en av søsterkirkene Nikolaikirken Gran.JPG
Lunner kirke Lunner omkring 1150 Langkirke del av dagens kirke opprinnelig rundt inngangstårn Lunner kirke.JPG
Jevnaker kirke Jevnaker middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1834
Ulnes kirke Nord-Aurdal omkring 1250 Langkirke i bruk som sognekirke Ulnes kirke.JPG
Slidre kirke Vestre Slidre omkring 1170 Langkirke Jomfru Maria i bruk som sognekirke Slidre kirke.JPG
Mo kirke Vestre Slidre middelalderen Langkirke ruin Mo kirkeruin.jpg


Steinkirker i Rogaland

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Ogna kirke omkring 1300 Langkirke del av dagens kirke gjenreist etter brann i 1991
Orre kirke Klepp omkring 1250 Langkirke museumskirke avløst av ny kirke i 1950 Orre gamle kyrkje i Rogaland.JPG
Sola ruinkirke Sola omkring 1150 Langkirke museumsruin avløst av ny kirke i 1840 Sola gamle kirke.JPG
Viste kirke Randaberg 1200-tallet Langkirke ruin gikk ut av bruk i senmiddelalderen
St. Clemens' kirke Kvitsøy middelalderen Langkirke tuft synlig gikk ut av bruk
Utstein klosterkirke Rennesøy middelalderen Langkirke museumskirke koret var sognekirke til 1899 Utstein klosterkrk.JPG
Sørbø kirke Rennesøy ferdig 1140 Langkirke St. Peter i bruk som sognekirke Sørbø kirke.JPG
Haugvaldstad kirke Rennesøy middelalderen Langkirke Sta. Agathe ingen synlige spor ut av bruk i senmiddelalderen
Bru kirke Rennesøy middelalderen Langkirke ingen synlige spor ut av bruk i senmiddelalderen
Mariakirken på Hundvåg Stavanger middelalderen Langkirke tuft synlig, samt minnesmerke ut av bruk i senmiddelalderen
Stavanger domkirke Stavanger ferdig 1135 Basilika St. Svithun i bruk som domkirke spor etter forløper påvist Stavanger domkirke.JPG
Bispekapellet Stavanger omkring 1300 Langkirke står fremdeles like ved domkirken Bispekapellet Stavanger.JPG
Mariakirken Stavanger middelalderen Langkirke jomfru Maria markert i gatelegemet nedlagt på 1500-tallet, bygning revet 1883 Mariakirken Stavanger.JPG
St. Olavs klosterkirke Stavanger middelalderen Langkirke Olav den hellige ingen synlige spor revet 1577
Petrikirken Stavanger middelalderen Langkirke St. Peter revet 1815 ny kirke bygget 1866
Martinskirken Stavanger middelalderen Langkirke St. Martin ingen synlige spor av noen plassert øst for Breiavatnet, av andre ved angitt kirkegård på toppen av Prostbakken
Talgje kirke Finnøy middelalderen Langkirke i bruk som sognekirke Talgje Kirke.jpg
Hesby kirke Finnøy middelalderen Langkirke i bruk som sognekirke Hesby kyrkje.jpg
Gard kirke Haugesund middelalderen Langkirke ingen synlige spor Gard kirkested.JPG
Bø kirke Karmøy middelalderen Langkirke ingen synlige spor nedlagt etter reformasjonen
Avaldsnes kirke Karmøy omkring 1250 Langkirke Olav den hellige del av dagens sognekirke sto lenge som delvis ruin Karmøy, Avaldsnes kirke sørvest.JPG

Steinkirker i Sogn og Fjordane

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Hove kyrkje Vik omkring 1100 Langkirke trolig jomfru Maria museumskirke Hove steinkyrkje.jpg
Vangen kirke Aurland ferdig 1202 Langkirke i bruk som sognekirke Aurland kirke.JPG
Dale kyrkje Luster omkring 1250 Langkirke i bruk som sognekirke Dale Luster.jpg
Kvåle kirke Sogndal middelalderen Langkirke ingen synlige spor gikk ut av bruk før 1574
Njøs kirke Leikanger middelalderen Langkirke tuft avdekket, men ikke synlig i dag nedlagt omkring år 1530 Njøs kirkested.JPG
Leikanger kirke Leikanger omkring 1250 Langkirke del av dagens kirke Leikanger kyrkje Sogn Wilse.jpeg
Kvamsøy kyrkje Balestrand omkring 1300 Langkirke avløst i 1903, men brukes ved spesielle anledninger Kvamsøy kyrkje.JPG
Lunde kirke Gaular middelalderen Langkirke ingen synlige spor nedlagt omkring 1530
Naustdal kirke Naustdal omkring 1250 Langkirke avløst av ny kirke i 1890 samme tuft som ny kirke
Vereide kirke Gloppen 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke Vereide kirke 1.jpg
Selje klosterkirke Selje middelalderen Langkirke St. Albanus ruin Selje var også bispesete Selje kloster.JPG
Sunnivakirken Selje ferdig 1120 Langkirke Sta. Sunniva ruin ovenfor klosteranlegget Sunnivakirken Selja.JPG
Mikaelskirken Selje middelalderen Hulekirke St. Mikael fjellhule ovenfor klosteranlegget Mikalelskirken Selje.JPG

Steinkirker i Sør-Trøndelag

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Dolm kirke Hitra middelalderen Langkirke St. Colbanus museumskirke avløst av ny kirke i 1927 Dolm kirke.jpg
Agdenes kirke Agdenes før 1123 ingen synlige spor ved kong Øysteins havn
Viklem kirke Ørland 1400-tallet Langkirke del av dagens kirke forløper påvist Ørland kirke.jpg
Austråt kirke Ørland før 1200 Langkirke del av dagens borganlegg innlemmet i borganlegget1600-tallet Austrat kapell.jpg
Rein klosterkirke Rissa tatt i bruk 1226 Langkirke St. Andreas ruin forlenget i 1317, tidligere korskirke påvist Reinskloster.JPG
Gryting kirke Orkdal 1220 Langkirke avløst av ny kirke i 1893
Venn kirke Skaun omkring 1200 Langkirke trolig Olav den hellige i bruk som sognekirke Skaun kyrkje.jpg
Huseby kirke Skaun middelalderen Langkirke St. Gorgonius ruin brant i senmiddelalderen Huseby kirkeruin Skaun.JPG
Melhus kirke Melhus middelalderen Langkirke trolig St. Andreas avløst av ny kirke i 1890 Melhus gamle kirke.jpg
Stein kirke Trondheim ferdig 1184 Langkirke St. Peter og St. Mikael i bruk som sognekirke Byneset kirke.jpg
Elgeseter klosterkirke Trondheim ferdig 1185 Langkirke ingen synlige spor revet i 1564
Nidaros domkirke Trondheim fullført omkring 1300 Basilika Kristus i bruk som domkirke lå lenge delvis som ruin Nidarosdomen vestfronten.jpg
Mariakirken Trondheim 1000-tallet Langkirke Jomfru Maria like ved domkirken, ingen synlige spor revet i 1185
Dominikanernes klosterkirke Trondheim grunnlagt 1221 Langkirke trolig St. Peter ingen synlige spor ved Thomas Angells hus, nedlagt ved reformasjonen
Andreaskirken? Trondheim før år 1200 Langkirke St. Andreas ingen synlige rester påvist ved Kjøpmannsgata 8, brant i 1344
Jonskirken? Trondheim middelalderen Langkirke ingen synlige spor påvist ved Kjøpmannsgata 12, muligens Mikaels- eller Benediktskirken
Allehelgenskirken? Trondheim før år 1276 Langkirke ingen synlige spor ved Vår Frues gate
Vår Frue Trondheim tidlig på 1200-tallet Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke 6144 Vaar Frue krk, Trondheim.jpg
Korskirken Trondheim middelalderen Langkirke Hellige kors ingen synlige spor øst for Vår Frue kirke, nedlagt på 1500-tallet
”Olavskirken” Trondheim omkring 1300 Langkirke Olav den hellige ruin i Folkebiblioteket overtatt av fransiskanerne, usikker identitet
”Gregoriuskirken” Trondheim middelalderen Langkirke Pave Gregor rester under Sparebankbygget usikker identitet
Navnløs kirke Trondheim middelalderen Langkirke ingen synlige spor i Trygdekassens gård, nedlagt før 1430, tidligere antatt å være Clemenskirken
Martinskirken Trondheim middelalderen Langkirke St. Martin ingen synlige spor krysset Dronningens gate og Nordre gate
Margaretakirken Trondheim 1100-tallet Langkirke Sta. Margareta ingen synlige spor ved Gjelvangveita?, kanskje identisk med Miklagildets kirke
Holm klosterkirke Trondheim omkring 1100 Langkirke ingen synlige spor nedlagt ved reformasjonen
Bakke klosterkirke Trondheim tidlig på 1100-tallet Langkirke ingen synlige rester ved Bakke gård
Lade kirke Trondheim omkring 1200 Langkirke Hellige kors i bruk som sognekirke Lade kirke.jpg
Selbu kirke Selbu omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Selbu kirke.jpg


Steinkirker i Telemark

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Eidanger kirke Porsgrunn omkring 1130 Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke Eidanger kirke.JPG
Siljan kirke Siljan omkring 1150 Langkirke Mikael del av dagens kirke Siljan kirke.JPG
Skien kirke Skien middelalderen Jomfru Maria avløst av ny kirke i 1783 lå på gamle Stortorget
Gjerpen kirke Skien 1153 Langkirke Peter og Paulus del av dagens kirke Gjerpen kirke.JPG
Bratsberg kirke Skien 1100-tallet Langkirke Mikael ruin på Kapitelberget gikk ut av bruk i senmiddelalderen
Gimsøy klosterkirke Skien omkring 1110 brant 1546 ingen synlige spor
Mikaelskirken Skien middelalderen Hulekirke Mikael Mikaelshulen ved Norsjø var
innviet og benyttet som kirke
Mikaelshulen.jpg
Sauherad kirke Sauherad omkring 1100 Langkirke Laurentius i bruk Sauherad kyrkje.JPG
Nes kirke Sauherad omkring 1180 Langkirke Peter og Paulus del av dagens kirke Sauherad, Nesvegen-1.jpg
Seljord kirke Seljord 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke Seljord kirke.JPG
Taraldskirken Seljord middelalderen Tarald brant 1628 like ved Seljord kirke, forsvunnet
Kviteseid gamle kirke Kviteseid ferdig 1260 Langkirke Olav den hellige museumskirke avløst av ny kirke i 1916 Kviteseid gamle kirke.jpg
Bø gamle kirke 1250 Langkirke Olav den hellige museumskirke avløst av kirke på nytt sted i 1875 Bø gamle kyrkje.jpg
Lunde kirke Nome omkring 1150 Langkirke Johannes døperen revet avløst av ny kirke i 1872
Romnes kirke Nome omkring 1100 Langkirke Laurentius del av dagens museumskirke avløst av kirke på nytt sted i 1864 Nome, Romnes kirke-1.jpg
Holla gamle kirke Nome omkring 1100 Langkirke Jomfru Maria ruin avløst av kirke på nytt sted i 1867 Holla kirkeruin.JPG
Bamble kirke Bamble middelalderen Langkirke Olav den hellige ruin ved den nye kirken avløst av ny kirke i 1845 Bamble kirkeruin.JPG


Steinkirker i Troms

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Trondenes kirke Harstad middelalderen Langkirke del av dagens kirke Spor etter forløper påvist Trondenes kirke front.jpg
Ibestad kirke Ibestad omkring 1170 Langkirke revet og avløst av ny kirke i 1881 Samme tuft som ny kirke Ibestad gamle kirke.jpg

Steinkirker i Vest-Agder

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Tveit kirke Kristiansand omkring 1100 Langkirke del av dagens kirke Tveit kirke.JPG
Oddernes kirke Kristiansand omkring 1100 Langkirke del av dagens kirke forløper omtalt på runstein fra 1020 Oddernes kirke.JPG
Spangereid kirke Lindesnes 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke Spangereid kirke.jpg
Lyngdal kirke Lyngdal middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1848
Vanse kirke Farsund 1100-tallet Langkirke del av dagens kirke Vanse kirke.JPG
Huseby kirke Farsund middelalderen Langkirke St. Laurentius ingen synlige spor blant 14 kongelige kapeller i 1308

Steinkirker i Vestfold

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Strøm kirke Svelvik middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1859
Sande kirke Sande før 1100 Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke Sande kirke Vestfold 2012.jpg
Hof kirke Hof slutten av 1100-tallet Langkirke i bruk som sognekirke Hof kirke Vestfold.JPG
Vassås kirke Hof omkring 1300 Langkirke del av dagens kirke Vassas kirke.jpg
Botne kirke Holmestrand omkring 1200 Langkirke St. Nikolas del av dagens kirke Botne kirke.jpg
Ramnes kirke Re omkring 1150 Langkirke Peter og Paulus del av dagens kirke Ramnes kirke Vestfold 2012 2.jpg
Fon kirke Re 1100-tallet Langkirke St. Mikael inngår i dagens kirke

Fon kirke i Re kommune 2012.jpg

Våle kirke Re omkring 1190 Langkirke Olav den hellige del av dagens kirke Vale kirke Vestfold.JPG
Hem kirke Lardal middelalderen Langkirke del av dagens kirke muligens fra 1392, men tidligere kirke fantes Hem kirke.JPG
Styrvoll kirke Lardal omkring 1170 Langkirke i bruk som sognekirke Styrvoll kirke.JPG
Hedrum kirke Larvik 1100-tallet Langkirke St. Mikael del av dagens kirke Hedrum kirke.JPG
Berg kirke Larvik før 1100 Langkirke St. Laurentius museumskirke avløst av ny kirke i 1882 Berg gamle kirke.jpg
Tanum kirke Larvik omkring 1100 Langkirke Olav den hellige del av dagens kirke forløper påvist Tanum kirke Brunlanes.jpg
Tjølling kirke Larvik omkring 1150 Langkirke Maria og Mikael del av dagens kirke Tjolling kirke.JPG
Sandar kirke Sandefjord omkring 1100 Langkirke Jomfru Maria og Olav den hellige avløst av ny kirke i 1792
Andebu kirke Andebu middelalderen Langkirke Maria og Nikolas i bruk som sognekirke Andebu kirke.JPG
Kodal kirke Andebu omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Kodal kirke.JPG
Stokke kirke Stokke omkring 1150 Langkirke Andreas og Hellige kors avløst av ny kirke i 1886
Skjee kirke Stokke omkring 1100 Langkirke Peter og Paulus del av dagens kirke Skjee kirke.jpg
Tjøme kirke Tjøme omkring 1350 Langkirke Olav den hellige avløst av ny kirke i 1866
Nøtterøy kirke Nøtterøy 1100-tallet Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke Nøtterøy kirke Vestfold 2012.jpg
Stefanskirken Tønsberg omkring 1270 Langkirke St. Stefan ingen synlige spor kongelig kapell og hospitalskirke nedlagt ved reformasjonen
Laurentiuskirken Tønsberg omkring 1110 Basilika St. Laurentius ingen synlige spor revet i 1810, lå ved dagens domkirke
Mariakirken Tønsberg omkring 1100 Jomfru Maria ingen synlige spor avløst av ny kirke omkring 1540, lå ved rådhuset
Olavskirken klosterkirke Tønsberg omkring 1180 Rundkirke Olav den hellige ruin ved Tønsberg bibliotek nedlagt ved reformasjonen Ruin av rundkirke Tønsberg 2012.jpg
Gråbrødrenes klosterkirke Tønsberg tatt i bruk omkring 1250 Langkirke ingen synlige spor forløper flyttet til Dragsmark i Båhuslen
Peterskirken Tønsberg middelalderen St. Peter ingen synlige spor omtalt i 1197
Thomaskirken Tønsberg middelalderen St. Thomas ingen synlige spor omtalt i 1197
Mikaelskirken Tønsberg middelalderen Langkirke St. Mikael ruin på Slottsfjellet nedlagt ved reformasjonen Mikaelskirken (Slottsfjellet).JPG
Sem kirke Tønsberg omkring 1100 Langkirke Olav den hellige del av dagens kirke Semkirke2.jpg
Slagen kirke Tønsberg middelalderen Langkirke St. Botolv brant og ble avløst av ny kirke i 1901 Slagen kirke Tønsberg 2012.jpg
Borre kirke Horten omkring 1090 Langkirke Olav den hellige og Nikolaus del av dagens kirke Borre kirke Vestfold.JPG
Nykirke kirke Horten omkring 1100 Langkirke Olav den hellige del av dagens kirke Nykirke kirke (Horten).jpg
Lauvøya kapell Horten middelalderen Langkirke Hallvard og Martin museumskirke lå lenge som ruin Løvøy kapell (Horten).jpg


Steinkirker i Østfold

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Trøgstad kirke Trøgstad omkring 1250 Langkirke Olav den hellige del av dagens kirke Trøgstad kirke 001.JPG
Askim kirke Askim middelalderen Langkirke Jomfru Maria avløst av ny kirke i 1876 Askim kirke (justerad) hög upplösning.jpg
Tenol kirke Eidsberg middelalderen Langkirke Peter og Paulus ruin gikk ut av bruk på 1600-tallet Eidsberg, Tenor kirkeruin fra NV.JPG
Eidsberg kirke Eidsberg omkring 1275 Langkirke Olav den hellige del av dagens kirke har trolig etterfulgt en tidligere steinkirke

Eidsberg kirke Østfold 2012.JPG

Trømborg kirke Eidsberg middelalderen Langkirke St. Laurentius avløst av ny kirke i 1878
Rakkestad kirke Rakkestad 1200-tallet Langkirke Jomfru Maria og erkeengelen Mikael del av dagens kirke Rakkestad kirke vest.jpg
Degernes kirke Rakkestad middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1862 Degernes kirke (Rakkestad) syd.JPG
Rødenes kirke Marker omkring 1230 Langkirke Johannes døperen, Margareta og Katharina del av dagens kirke Roedenes kirke (Marker).jpg
Aremark kirke Aremark middelalderen Langkirke St. Laurentius avløst av ny kirke i 1860
Idd kirke Halden omkring 1100 Langkirke del av dagens kirke Idd kirke (Halden) nordost.jpg
Berg kirke Halden omkring 1100 Langkirke del av dagens kirke Berg kirke (Halden) syd.jpg
Rokke kirke Halden middelalderen Langkirke del av dagens kirke Rokke kirke (Halden) sydost.jpg
Tune kirke Sarpsborg middelalderen Langkirke del av kirke revet 1863 avløst av ny kirke, forløper omtalt Tune middelalderkirke fra bygdebok.jpg
Nikolaikirken Sarpsborg middelalderen Langkirke St. Nikolas ruin ut av bruk på 1500-tallet, skjeletter fra omkring år 1000 tyder på forløper Nikolaikirkens ruin Sarpsborg.JPG
Olavskirken Sarpsborg middelalderen Langkirke ingen synlige spor tuften raste ut på 1700-tallet
Skjeberg kirke Sarpsborg 1100-tallet Langkirke Maria, Peter og Vår herre del av dagens kirke Skjeberg kirke (Sarpsborg) nord.jpg
Ingedal kirke Sarpsborg middelalderen Langkirke del av dagens kirke Ingedal kirke.jpg
Hvaler kirke Hvaler omkring 1100 Langkirke i bruk som sognekirke Hvaler kirke, sydvest 02-1200.JPG
Torsnes kirke Fredrikstad middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1859 Torsnes kirke PaK.JPG
Borge kirke Fredrikstad middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1861
Gamle Glemmen kirke Fredrikstad middelalderen Langkirke i bruk som menighetskirke avløst av ny kirke i 1853, men tatt i bruk igjen i 1930 Gamle Glemmen kirke syd.JPG
Onsøy kirke Fredrikstad middelalderen Langkirke avløst av ny kirke i 1875 Onsøy gamle kirke.jpg
Råde kirke Råde ferdig 1182 Langkirke i bruk som sognekirke 2955. Raade Kirke. - no-nb digifoto 20150629 00031 bldsa PK30893.jpg
Tesal kirke Råde middelalderen ingen synlige spor gikk ut av bruk på 1500-tallet Tesal kirke i Råde kulturhistorisk skilt.jpg
Rygge kirke Rygge omkring 1200 Langkirke i bruk som sognekirke Rygge kirke.JPG
Verne klosterkirke Rygge tatt i bruk omkring 1190 Langkirke ruin nedlagt ved reformasjonen
Våler kirke Våler omkring 1175 Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke Våler kirke (Østfold) nordøst.jpg
Skiptvet kirke Skiptvet omkring 1200 Langkirke i bruk som sognekirke Skiptvet kirke 14.05.2015 15-12-28.JPG
Spydeberg kirke Spydeberg middelalderen Langkirke Sta. Margareta avløst av ny kirke i 1841
Hobøl kirke Hobøl før 1200 Langkirke Sta. Margareta i bruk som sognekirke Hoboel kirke.jpg


Se også

Kilder

  • Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk
  • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør