Hobøl kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hobøl kirke
Hobøl Kirke - no-nb digifoto 20150624 00005 bldsa PK30245.jpg
Foto: Thorleif Kristiansen (1920-åra).
Sted: Ved Elvestad
Byggeår: 1100-tallet
Via til: Margareta av Antiokia
Kirkegård: Hobøl kirkegård
Kirkesamfunn: Til 1537: Den katolske kirke
Fra 1537: Den norske kirke
Bispedømme: Til 1969: Oslo
Fra 1969: Borg
Prosti: Vestre Borgesyssel
Prestegjeld: Hobøl
Fellesråd: Hobøl
Sokn: Hobøl
Periode: Romansk stil
Teknikk: Mur
Materiale: Stein
Takrytter: Ja
Prekestol: Fra 1602.
Døpefont: Middelalder, kleberstein og granitt.
Altertavle: Baldakinaltertavle fra begynnelsen av 1600-tallet.
Sitteplasser: 250

Hobøl kirke har adresse Mjærumveien 63. Den er en av de to kirkene i bygda Hobøl i Indre Østfold kommune. Den romanske middelalderkirken er bygget i stein, oppført i andre halvdel av 1100-tallet. Den har et kort, rektangulært skip, kor med påbygget apside i øst og våpenhus i vest. Takrytteren, som er åttekanta med høy og smal hjelm, er fra 1720-åra.

Ved kirkesalget i 1720-åra ble kirka kjøpt av prost Lars Rasch.

Interiør

Kirka har et galleri langs nordre og vestre vegg. Orgelet står på den sørlige delen av vestgalleriet.

Døpefonten er det eneste av interiøret som er fra middelalderen. Den er laget av kleberstein og granitt, og er av romansk type. De to delene passer ikke sammen, så de må være fra to forskjellige døpefonter eller en slett utført reparasjon. Over døpefonten er det en himling med innskriften «Gud og Kirken helliget Anno 1739».

Altertavla er fra tidlig på 1600-tallet Det opprinnelige bildet av «Nattverden» ble overmalt i 1703, og først i 1938 ble det avdekka og restaurert av Ulrik Hendriksen. En finner signaturen «Bernhardus» med årstallet 1630.

Prekestolen ble gitt i 1602 av Adrian Busch. Den er skåret ut av Nicolaus Petri Ripen, og har fem fag hvorav fire har malerier av evangelistene. Disse ble malt omkring 1703, samtidig som oppmalinga av altertavla. Himlingen over prekestolen er åttekanta og har akantusdekor. Christian VIs speilmonogram finner man på midtstokken.

Kirka har en Kristusfigur som er en kopi av en statue av Bertel Thorvaldsen, som står i Vor Frue kirke i København. Denne ble gitt til kirken i 1871.

Galleri

Inngangsportalen og kirken.
Foto: Siri Johannessen (2016).
Den blå plaketten som viser at kirken var valgkirke i 1814.
Foto: Siri Johannessen (2016).
Kirken fra sydvest.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Litteratur og kilder