Skjeberg kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skjeberg kirke og del av kirkegården i Sarpsborg sett fra nord
Foto: Siri Johannessen (2008).

Skjeberg kirke er en hovedkirke som befinner seg i det som frem til 1992 var Skjeberg kommune, og nå er en del av Sarpsborg kommune. Kirken ligger ca. 7 km sydøst for Sarpsborg, på en høyde ved Skjebergveien (rv118). Den er soknekirke for Skjeberg sokn.

Sydøst for kirken ligger «Det Huitfeldtske gravkapell» med stensarkofagene til Karen Werenskiold og hennes mann, general Hartvig Huitfeldt, mens «Det Holterske gravkapell» er en bygning i rød murstein på sydsiden av kirken. Dette kapellet beskytter marmormonumentet over Peder Holter, generalkrigskommisær og eier av Hafslund hovedgård. Kirkegården ligger nord for kirken, på en helling ned mot Skjebergveien.

Kirken ble oppført på 1100-tallet og er viet til vår Herre, Maria og Peter. Dette vises av en runesten som er murt inn på kirkens sydvegg. Ca. 200 år etter at den ble oppført, ble den utvidet mot øst og vest. Dette gjorde at den ble en av Østfold fylkes største middelalderkirker. Koret er like bredt som skipet, og sadeltaket over dem er ubrutt og kront med en åttekantet takrytter på midten.

Skillet mellom skip og kor er to innvendige fremspring i ytterveggene øst-vest, disse er opptil 1 m dype. Kirkens vest- og østgavler er murt helt opp til mønet. Hver av dens fasader har vinduer, ett på vest-, fire på syd-, ett på øst- og tre på nordfasaden. På nordsiden har kirken et sakristi med benhus ved koret, og under selve kirken ligger tre gravkamre.

Det Holterske gravkapell, Skjeberg kirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Antagelig var de utvendige målene på det opprinnelige kirkeskipet ca. 13,5 m x 11,5 m, mens koret var ca. 8,5 m bredt. En hugget sten med hjulkors er murt inn i prestegårdens grunnmur, og ifølge Johan Meyer har denne stenen en svakt krummet ytterflate. Dette gjør at han mener at denne stenen kan ha vært en del av den opprinnelige kirkens apsis (Norges landsens steinkirker). Rester av den opprinnelige skilleveggen mellom skipet og koret finnes fremdeles under kirkegulvet, veggen er 1,35 m tykk og har en koråpning med hugne sider på 2,32 m. Fremspringende stener på murens østside viser at hjørnene i det opprinnelige koret var ca 1,60 m fra koråpningen, noe som bekrefter at koret var en murbredde smalere enn skipet på hver side. Dette var vanlig i stenkirker fra denne tiden. Dimensjonene er ganske nære kirkeruinen i Sarpsborgs, murtykkelsen er den samme og ruinen har dessuten en apsis i øst.

Seksjoner av dagens kor (nord og syd) har en sokkel av huggen sten med en karnissprofil som er meget forvitret. For sydmurens del handler det om ca. 5  fra østhjørnet og vestover, mens det på nordmuren er to sokkelstener ved korskillet. Det er ikke umulig at disse har tilhørt det opprinnelige koret.

Kirkens utvidelse mot øst og vest

Runeinnskrift på stein i mur, Skjeberg kirke. Teksten lyder: Denne steinen gjorde Botolv steinmester.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Rundt 1300 ble kirkens kor revet og skipet ble da forlenget med ca. 13,5 m mot øst i kirkens fulle bredde. Antagelig ble samtidig vestveggen i skipet revet, og skipet forlenget ca. 8,5 m vestover. Murenes tykkelse er nå fra 1,75 til 2 m, mens den opprinnelige skilleveggen mellom skip og kor er 1,35 m tykk. Antagelig hadde skipets murer opprinnelig også denne tykkelsen, men ble de utvidet både i tykkelse og muligens og i høyde under ombyggingen.

Skipets sydmur har to knekker, den ene ca. 1 m vest for det midtre vinduet i skipet og der det nye koret ble bygget på. Innvendig vises det ujevnheter fra knekken ved det midtre vinduet og ca. 2 m vestover som kan angi et brudd for skipets opprinnelige vestmur. Den utvendige sokkelen for det utvidete koret er på nordsiden lagt i flukt med skipets mur, mens muren er trukket inn over sokkelskiftet. Noe som bidrar til tidsfestelsen av utvidelsen er vinduet i vestgavlen som er murt opp med spissbuet overdekning, og repositoriet i korets østmur.

Eierskap

I 1723 kjøpte konferenseråd Niels Wernersen Werenskiold til Hafslund kirken, og da han døde i 1741 ble den overtatt av hans datter Karen Werenskiold og hennes mann, general Hartvig Huitfeldt. Hoved- og annekskirken skulle ifølge Iflg. en kongelig konsesjon av 1752 følge eierne av Hafslund hovedgård. Gården ble solgt til kanselliråd Morten Leuch Elieson i 1756, og senere overdratt til justisråd Peter Elieson som i 1754 giftet seg med Anna Collett.

I 1773 kjøpte generalkrigskommissær Peder Holter Hafslund, og etter hans død ble gården overtatt av hans hustru Maren Juel og hennes senere ektefeller, Ole Christopher Wessel og statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz. Etter dette ble Hafslund hovedgaard solgt videre til konsul Ernst Rohde i 1825, før statsråd Rosenkrantz igjen overtar den i 1831. Statsråden solgte i 1835 Hafslund til et konsortium som først ble ledet av generalkonsul Andreas Grünning og senere av Hans Faye. I 1853 ble kirken skilt fra gården og solgt til Skjeberg kommune.

Kilder

Skjeberg prestegård ligger ved Skjeberg kirke og er en naturlig del av kirketunet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Eksterne lenker

Koordinater: 59.22893° N 11.1902° Ø

Senket tekst