Steinkirker i Sør-Trøndelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over Sør-Trøndelags steinkirker fra middelalderen. Den omfatter eksisterende kirker, kirker som har blitt integrert i eksisterende kirker, kirkeruiner samt kirker som har blitt revet. I Midtbyen i Trondheim er det uklart hvilke kirker som hører til hvilke ruiner eller påviste tufter, men antallet skulle stemme de dokumenterte steinkirkene.

Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Dolm kirke Hitra middelalderen Langkirke St. Colbanus museumskirke avløst av ny kirke i 1927 Dolm kirke.jpg
Agdenes kirke Agdenes før 1123 ingen synlige spor ved kong Øysteins havn
Viklem kirke Ørland 1400-tallet Langkirke del av dagens kirke forløper påvist Ørland kirke.jpg
Austråt kirke Ørland før 1200 Langkirke del av dagens borganlegg innlemmet i borganlegget1600-tallet Austrat kapell.jpg
Rein klosterkirke Rissa tatt i bruk 1226 Langkirke St. Andreas ruin forlenget i 1317, tidligere korskirke påvist Reinskloster.JPG
Gryting kirke Orkdal omkring 1200 Langkirke avløst av ny kirke i 1893
Venn kirke Skaun omkring 1200 Langkirke trolig Olav den hellige i bruk som sognekirke Skaun kyrkje.jpg
Huseby kirke Skaun middelalderen Langkirke St. Gorgonius ruin brant i senmiddelalderen Huseby kirkeruin Skaun.JPG
Melhus kirke Melhus middelalderen Langkirke trolig St. Andreas avløst av ny kirke i 1890 Melhus gamle kirke.jpg
Stein kirke Trondheim ferdig 1184 Langkirke St. Peter og St. Mikael i bruk som sognekirke Byneset kirke.jpg
Elgeseter klosterkirke Trondheim ferdig 1185 Langkirke ingen synlige spor revet i 1564
Nidaros domkirke Trondheim fullført omkring 1300 Basilika Kristus i bruk som domkirke lå lenge delvis som ruin Nidarosdomen vestfronten.jpg
Mariakirken Trondheim 1000-tallet Langkirke Jomfru Maria like ved domkirken, ingen synlige spor revet i 1185
Dominikanernes klosterkirke Trondheim grunnlagt 1221 Langkirke trolig St. Peter ingen synlige spor ved Thomas Angells hus, nedlagt ved reformasjonen
Andreaskirken? Trondheim før år 1200 Langkirke St. Andreas ingen synlige rester påvist ved Kjøpmannsgata 8, brant i 1344
Jonskirken? Trondheim middelalderen Langkirke ingen synlige spor påvist ved Kjøpmannsgata 12, muligens Mikaels- eller Benediktskirken
Allehelgenskirken? Trondheim før år 1276 Langkirke ingen synlige spor ved Vår Frues gate
Vår Frue Trondheim tidlig på 1200-tallet Langkirke Jomfru Maria del av dagens kirke 6144 Vaar Frue krk, Trondheim.jpg
Korskirken Trondheim middelalderen Langkirke Hellige kors ingen synlige spor øst for Vår Frue kirke, nedlagt på 1500-tallet
”Olavskirken” Trondheim omkring 1300 Langkirke Olav den hellige ruin i Folkebiblioteket overtatt av fransiskanerne, usikker identitet
”Gregoriuskirken” Trondheim middelalderen Langkirke Pave Gregor rester under Sparebankbygget usikker identitet
Navnløs kirke Trondheim middelalderen Langkirke ingen synlige spor i Trygdekassens gård, nedlagt før 1430, tidligere antatt å være Clemenskirken
Martinskirken Trondheim middelalderen Langkirke St. Martin ingen synlige spor krysset Dronningens gate og Nordre gate
Margaretakirken Trondheim 1100-tallet Langkirke Sta. Margareta ingen synlige spor ved Gjelvangveita?, kanskje identisk med Miklagildets kirke
Holm klosterkirke Trondheim omkring 1100 Langkirke ingen synlige spor nedlagt ved reformasjonen
Bakke klosterkirke Trondheim tidlig på 1100-tallet Langkirke ingen synlige rester ved Bakke gård
Lade kirke Trondheim omkring 1200 Langkirke Hellige kors i bruk som sognekirke Lade kirke.jpg
Selbu kirke Selbu omkring 1200 Langkirke del av dagens kirke Selbu kirke.jpg


Kilder

  • Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk, 1997
  • Brendalsmo, Jan: Kirker og kirkebyggere i Trøndelag, 2001
  • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016


Mddelalderkirker i stein per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nord-Trøndelag · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold