Lardal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lardals kommunevåpen.

Lardal kommune i Vestfold grensa til Kongsberg og Hof i nord, Re og Andebu i øst, Larvik i sør og Siljan i vest. I forbindelse med Kommunereformen 2014–2018 ble det i 2016 vedtatt at Lardal skulle slås sammen med Larvik, med virkning fra 1. januar 2018.

Lardal var en utprega land- og skogbrukskommune med noen mindre industribedrifter. Omkring en fjerdedel av tømmeravvirkningen i Vestfold skjer i gamle Lardal kommune. Eneste tettsted er administrasjonssenteret Svarstad. Første ledd i navnet kommer fra norrønt lǫgr, 'vann', samme ord som i Lågen.

I perioden 2000–2015 hadde Lardal kommune en befolkningsvekst på bare 3,5 %, mot 14,0 % i Vestfold som helhet.

Historie

Styrvold kirke er en middelalderkirke i stein som trolig ble bygget i årene 1150–1200. Svarstad kirke fra 1657 og representerer barokktiden i Vestfolds kirkekunst. Kirken er blant de ca. 360 valgkirkene i landet hvor det ble holdt valg til RiksforsamlingenEidsvoll i 1814. I Lardal er det fire bygdeborger fra 400–600-tallet. Numedalslågen er en av landets beste lakseelver, og flere fiskerier langs denne er av kulturhistorisk verdi, blant annet teinefisket i Kjærrafossen, første gang nevnt på 1300-tallet.

Kilder og litteratur