Clemenskirken (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Clemenskirkens ruiner i 2007.
Foto: Pål Giørtz

Clemenskirken, også kjent som Klemetskirken, er den eldste kjente kirken i Oslo, og var via til de sjøfarendes helgen St. Klemens. Den første kirken på stedet var antagelig en enkel trekirke fra 1000-tallet. Den ble erstattet av en langkirke i stein på 1100-tallet. Kirken gikk ut av bruk og forfalt på 1500-tallet, og ble antagelig revet i 1540-åra. Ruinene er i dag synlige i middelalderparken, etter å ha vært dekket av Loengbrua som ble revet i 1995.

Rundt kirken har man funnet noen av de eldste kjente kristne graver i landet. Området ble gravd ut av Gerhard Fischer i 1921. I 19701971 gjennomførte Ole Egil Eide en ny utgravning, og påviste to eldre kirkegårder. Han fant ikke spor etter en eldre kirke, men kirkegårdene er en meget sikker indikasjon på at det har vært en slik. Levninger fra gravene er karbondatert til 9801030. Dette stemmer med en annen dateringsmetode som er brukt. Regelen i middelalderen var at man ikke anla en ny grav over en gammel før legemet var redusert til et skjelett. Dette tar i jordsmonnet på Sørenga omkring femten år. Arkeologene har funnet minst sju generasjoner graver, hvilket tyder på at gravplassen har vært brukt i minst hundre år før kirken ble anlagt.

Steinkirken man kan se ruinene av nå var en toskipa langkirke. Skipene var adskilt av tre pilarer som sto på rad langs midten av kirkerommet. En slik plan er det sjelden man ser. Den er lite hensiktsmessig for en kirke, fordi den hindrer sikten mellom inngang og alter. I Oslo finnes det to omtrent samtidige paralleller: den eldste Mariakirken og klosterkirken på Hovedøya. Ellers i Skandinavia finner man toskipede kirker på Gotland, men de er av senere dato enn Clemenskirken. På kontinentet finner man ikke slike kirker. Inspirasjonen til en slik planløsning kan ha kommet østfra. Flere norske konger hadde betydelig kontakt østover, med som den siste kjente av disse. Fischer mener det er grunn til å tro at nettopp han kan ha stått bak byggingen av den eldste Mariakirken, som så har inspirert de to andre. Fischers utgravninger viste at det opprinnelig var fundamentert for to pilarer, som i klosterkirken og Mariakirken, men at man under bygginga økte dette til tre. Det er forøvrig også andre likheter med de to andre toskipede kirkene: Både størrelse og proporsjoner er svært like. Clemenskirken ligner mest på klosterkirken. Ingen av de to hadde våpenhus, og begge hadde et lite trappeutbygg i det nordvestre hjørnet. Koret i Clemenskirken var noe mindre enn klosterkirkens, noe som var naturlig ettersom klosterets kor skulle ha plass til flere prester. Clemenskirken hadde i likhet med de to andre apside, men skiller seg fra dem ved at den var bygd med rette vegger utvendig; apsideformen syntes bare innvendig.

Kirken var viet til St. Clemens, en av de første paver. Årsaken til denne dedikasjonen ligger nok først og fremst i at han er de sjøfarendes skytshelgen.

Kirken ga i middelalderen navn til gata Clemensallmenningen, og i nyere tid til Clemens' gate.

Galleri

Litteratur

Eksterne lenker


Koordinater: 59.904276° N 10.765742° Ø