Middelalderparken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Middelalderparken sett fra Ekebergskråningen.
Foto: Chris Nyborg (2013).
Skilt ved Middelalderparken.
Sett fra gangbrua, mai 2010.
Sett fra gangbrua, mai 2010.

Middelalderparken er et parkområde på Sørenga i Bydel Gamle Oslo hvor man finner flere ruiner fra middelalderens Oslo. Det ligger sør for Bispegata og øst for Sørengkaia, ned mot havna. Parken ble anlagt i 1999 og åpnet i 2000 for å gi bedre tilgang til og en mer verdig ramme omkring ruiner fra middelalderen. Sammen med Minneparken og Oslo Ladegård utgjør parken Middelalderparkområdet, som er Nordens største sammenhengende bevarte ruinområde.

Ruinene man kan se i parken er fra Clemenskirken, Mariakirken (Oslo) og Kongsgården. I vest ligger et vannspeil, som av befolkningen har fått navnet Tenerife. Dette markerer Alnas opprinnelige utløp. Ned mot dette er deler av strandlinja fra høymiddelalderen rekonstruert.

Oslo Middelalderfestival og Øyafestivalen har vært arrangert årlig i parken. I 2013 starta anleggsarbeidet på den nye Follobanen, og det vil derfor ikke være mulig å gjennomføre Øyafestivalen i parken inntil dette er over.

Det har lenge foreligget planer om videreutvikling av parken. En mulighet er å knytte Middelalderparken direkte til Minneparken. Det forutsetter en omlegging av veier, noe som kan være mulig etter at Bispelokket ble fjerna. I og med rivinga av Bispegata 12 sommeren 2013 blir siktelinja mellom gamle Oslo torg og Akershus festning gjenoppretta, og Middelalderparken kan utvides slik at Treruinparken kan innlemmes i den. Bispegata 16 ligger inne i parken, og det har lenge vært et ønske om å opprette et museum for Oslos middelalder i bygningen. Det har blitt fatta intensjonsvedtak om dette på forskjellig hold, men det har ikke manifestert seg noen konkrete planer.

I august 2013 annonserte Riksantikvaren en arkitektkonkurranse for framtidas park. Vinnerbidraget (eller vinnerbidragene) skal legge grunnlaget for den nye parken på 60–65 dekar, mot 30–35 dekar før arbeidet med Follobanen starta. Opprusting av Middelalderparken skjedde som en følge av byggingen av Follobanen, og dette ble gjort i et samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. I Middelalderparken ble de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på over 100 år utført side om side med anleggsarbeidet.

Litteratur

Koordinater: 59.903789° N 10.762218° Ø