Tranby kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tranby kirke er tegnet av de kjente arkitektene Schirmer og von Hanno.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Tranby kirke og kirkegård ligger ved tettstedet Tranby i Lier kommune i Buskerud, med adresse Kirkesvingen 7.

Tranby kirke

Den nåværende Tranby kirke ble innviet 19. desember 1855. Fram til 1854 sto det en middelalderkirke i stein her, viet St. Michael og nevnt i opptegnelser fra 1347. Den ble revet for å gi plass til den nye kirken. Den siste gudstjenesten i den gamle kirken ble holdt 11. juni 1854. Arkitekter for Tranby kirke var de kjente samarbeidspartnerne Heinrich E. Schirmer og Wilhelm von Hanno. De tegnet mange bygninger sammen, også flere kirker, som Sarpsborg kirke (1854-59), Havstein kirke (1857) og Moss kirke (1861), samt at de sto bak restaureringen av Gamle Aker kirke (1856-61).

Tranby kirke er en langkirke i naturstein og tegl med puss både utvendig og innvendig. Kirken har ca. 360 plasser. Innvielsesåret 1855 er å se over vestinngangen. En av kirkeklokkene ble levert i 1855 fra Olsen Nauen klokkestøperi i Tønsberg. Klokken har denne inskripsjonen: Anskaffet af Liers Menigheter støbt af O. Olsen paa Nauen ved Tønsberg Aar 1855. Over dalen jeg ringer og kalder til gravens fred og til kirkens haller hvor naaden tilbydes i ord og daab og nadvær er dækket og hører mit raab.

Ved kirken ligger også et gravkapell i stil med kirken, oppført i 1913 (årstall markert på veggen), restaurert i 1967.

Tranby kirkegård

Kirkegården er eldre enn den nåværende Tranby kirke. Den eldste kirkegården lå sannsynligvis innenfor den nåværende kirkegårds vestre del. På kirkegården finnes enkelte gravminner fra 1700-tallet. Vestre del av kirkegården er omgitt av steingjerde.

I kirkens østmur er det innfelt et spesielt gravminne, en stor plate av Gjellebekkmarmor som forteller at den østerriksfødte steinhuggermester Joseph Keller (1700-63), hans kone Christina og datteren Barbara er gravlagt ved kirken. En vei i nærheten av Tranby kirke har navnet Joseph Kellers vei.

Galleri

Kilder og referanser