Hole kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hole kirke
Hole kirke.JPG
Foto: Dag Bertelsen (2011).
Sted: Røyse
Byggeår: 1200-tallet
Endringer: Flere ombygginger på 1600- og 1700-tallet. Gjenoppbygd etter brann 1954.
Kirkegård: Hole kirkegård
Kirkesamfunn: Til 1537: Den katolske kirke
Fra 1537: Den norske kirke
Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Ringerike
Prestegjeld: Hole
Fellesråd: Hole
Sokn: Hole
Arkitekt: Finn Bryn (gjenoppbygging)
Teknikk: Mur
Materiale: Stein
Takrytter: Ja
Prekestol: 1954, av Kåre Sand
Døpefont: 1736
Altertavle: Omkr. 1736
Sitteplasser: 350

Hole kirkeRøyse i Hole kommune er opprinnelig ei steinkirke fra middelalderen. Den ble totalskadd i brann i 1943, og ble gjenoppbygd 1951–1954. Det gamle skipet er beholdt som kapell.

Kirka var hovedkirke i Hole prestegjeld, med Stein kirke og Bønsnes kirke som annekskirker. Lunder kirke og Viker kirke var også en periode annekskirker under Hole, inntil de omkring 1600 ble lagt under Norderhov prestegjeld. En periode etter svartedauden var trolig også Hole anneks under Norderhov. Hvor lenge dette varte vet vi ikke, men i 1590 vet vi sikkert at Hole var eget prestegjeld igjen, og at Hole kirke dermed var hovedkirke.

Bygningen dateres gjerne til 1200-tallet. Den kan ha vært noe eldre, eller det kan ha stått en tidligere kirke på stedet.

Vi kjenner til større ombygginger i 1624, 1660, 1731, 1736–1737 og 1826–1829. På 1600-tallet kom det til en tømra del mot vest. Denne ble revet på 1700-tallet. På samme tid ble kor og sakristi revet, og erstatta av tre tømra korsarmer og et nytt sakristi mot øst. Tømmertilbyggene var trolig lafta.

Hole kirke var valgkirke i 1814.

Brannen

Den 24. mai 1943 slo lynet ned i kirka, og den ble totalskadd. Skipets murer overlevde brannen, men tilbyggene i tre brant helt ned. Altertavla og døpefonten fra omkring 1736 ble redda, og står i den nye kirka.

Gjenoppbygging

Det ble bestemt at kirka skulle bygges opp igjen som kopi av den gamle. Finn Brynn ble valgt som arkitekt, og den 13. januar 1950 kom en kongelig resolusjon som godkjente gjenoppbygginga. Året etter begynte arbeidet, og den 5. september 1954 kunne kirka innvies.

Det ble brukt lokal sandstein, det samme materialet som i middelaldermurene. Det gamle skipet utgjør et kapell på vestsida. Det ble avdekka kalkmalerier i forbindelse med gjenoppbygginga.


Litteratur