Hole prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hole kirke var prestegjeldets hovedkirke.
Foto: Dag Bertelsen (2001).
Stein kirke ble betjent fra Hole. Soknet ble trolig nedlagt kort tid etter reformasjonen.
Foto: Dag Bertelsen (2001).
Bønsnes kirke har vært soknekirke i perioder, og til andre tider en del av Hole sokn.
Foto: Dag Bertelsen (2001).
Sollihøgda kapell fra 1911, ark.: Herman Major Backer, betjener også befolkningen i den tilliggende delen av Vestre Bærum.

Hole prestegjeldRingerike var et av Den norske kirkes prestegjeld. Det ble trolig utskilt fra Norderhov prestegjeld på slutten av 1500-tallet, men også tidligere ser man det omtalt som et eget prestegjeld. Det tilsvarte dagens Hole kommune. Det ble nedlagt under avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra.

I middelalderen vet man at Hole hadde egen prest som bodde på Hole prestegård. Dette kan tyde på at Hole en gang var selvstendig, men at det etter hvert ble lagt under Norderhov. I 1560 ble Hole omtalt som et "capele gjeld" under Norderhov, det man gjerne kaller et annekssokn. Samme år bestemte Hamar domkapitel at tienden fra Hole sokn skulle gå til soknepresten til Norderhov[1]. Brevet forteller at Hole "af Arils tid" hadde vært et residerende kapellani under Norderhov. I 1574 stadfesta biskopen av Oslo dette, men allerede året etter ble det omgjort slik at presten i Hole fikk beholde tienden fra soknet. I 1575 blir Hans Hermanssøn omtalt som sokneprest til Hole. Både tituleringa og omgjøringa av bestemmelsen om tiende tyder på at Hole på det tidspunkt var i ferd med å bli et eget prestegjeld. I 1590-åra førte Jens Nilssøn opp Hole som anneks til Norderhov, men sier samtidig at det var egen sokneprest der. At han har slike motstridende opplysninger tyder på at prosessen med utskilling ikke var helt avklart. Vi ender dermed opp med at det er sannsynlig at Hole ble eget prestegjeld på slutten av 1500-tallet, uten at det kan tidfestes nærmere.

Det var to sokn i Hole i middelalderen, Hole og Stein. Trolig ble Stein sokn nedlagt kort tid etter reformasjonen. Bønsnes kirke ble lenge betjent som del av Hole sokn, men har også vært nevnt som eget sokn. Tyristrand sokn ble utskilt i 1857, og var del av Hole prestegjeld til 1984 da det ble overført til Norderhov. Sollihøgda kirke har alltid vært del av Hole sokn.

Prester

I og med den uavklarte stillinga Hole hadde i middelalderen er det tatt med prester også fra perioden før Hole ble eget prestegjeld. Prestene fra middelalderen og tiåra etter reformasjonen var trolig residerende kapellaner, men omtales også som nevnt over til tider som sokneprester.

Referanser

Kilder