Møre er eit område i Møre og Romsdal, og nyttast helst som fellesnamn på dei to distrikta Sunnmøre og Nordmøre. I tidleg mellomalder var det namnes på kyststrekninga frå Stad til Namdalen.

Møre bispedømme dekkjer heile Møre og Romsdal, og namnet er eit kompromiss – Romsdal fekk bispesetet i Molde, medan Sunn- og Nordmøre fekk namnet.

Namnet kjem truleg frå norrønt mærr, som i skaldediktinga tyder 'land'. Dette ser ein i samanhang med marr, som tyder 'hav'. jf. latin mare.

Litteratur og kjelder