Matrikkelskyld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Matrikkelskyld var den verdsettinga av en landbrukseiendom som ble satt i matrikkelen, og var en videreføring av den eldre landskylda. Den ble innført i matrikkelen av 1665, der alle de forskjellige landskyldvarene skulle omregnes til tre hovedkategorier: Mel/korn, smør og fisk. Denne skylda kunne justeres etter skatteevnen, og ble lagt til grunn for utlikning. Det var i praksis bare i Søndre Bergenhus amt og Nordre Bergenhus amt at dette ble gjennomført etter boka; i resten av landet ble landskylda normalt stående uendra som den nye matrikkelskylda.

I matrikkelen av 1838 ble matrikkelskylda for første gang angitt i mynt. Man brukte da den tekniske pengeverdien skylddaler, som var delt i 5 ort á 24 skilling. Skylddaleren tilsvarte verditakst på 400 speciedaler. I matrikkelen av 1886 ble skylddaleren delt i 100 øre. Så sent som i matrikkelutkastet av 1950 er det oppgitt matrikkelskyld.

Kilder og litteratur