Michael Heltzen

Michael Heltzen (født 22. juni 1712 i Christiania, død 10. september 1770Kongsberg) var blant annet berghauptmann og medlem av både det eldre og det yngre Generalforstamtet.

Han var sønn av rådmann i Christiania Helle Michelsen (1674–1725) og Sophie Cathrine Paulsdatter Vogt (d. 1723) (se Vogt).

Den 22. januar 1744 ble han gift første gang med Kirsten Eliesen (1721–1754), datter av kjøpmann i Christiania Iver Elieson og Karen Mortensdatter Leuch.

Han ble gift for andre gang den 21. februar 1760 med Helle Margrethe Lachmann (1743–1763), datter av lagmann på Opplanda Andreas Lachmann og Else Huitfeldt.

I 1729 ble Heltzen immatrikulert ved Københavns Universitet. I 1740 gjennomførte han forst- og bergverksstudier i Tyskland. Han var overbergamtsforvalter fra 1740 til 1764, og assessor ved Overbergamtet fra 1740 til 1758. Deretter var han berghauptmann fra 1758 til sin død i 1770. Heltzen var medlem av det eldre Generalforstamtet fra 1740 til 1747, og det yngre fra 1760 til 1770.

Han fikk rang av kammerråd i 1740, justisråd i 1751 og etatsråd i 1758.

Heltzens vei på Kongsberg har navn etter ham.

Kilder