MindreAlv/1982–1995

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 13. sep. 2022 kl. 10:41 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i den lokalhistoriske årboken MindreAlv I – VI, utgitt av Fredrikstad museum i årene 1982–1995.

Øvrige oversikter

MindreAlv/1996–2005, MindreAlv/2006–2014
Sorterbart register


1982–1989

1982–83, Årbok (Mindre Alv I, uten ISBN)
 • Kolstad, Knut: «Grensestenene for Fredrikstad Festning» s. 13
 • Jensen, Aslak: «Møte med Skjelsbusund i Hvaler» s. 23
 • Sørlie, Thorbjørn: «Krysstokt i havnens historie» s. 30
 • Dehli, Martin: «Boforhold og byggevirksomhet i Fredrikstad under krigs-og høykonjunktur 1914-1920» s. 40
 • Bruu, Ivar: «Det var en gang» s. 48
 • Ludvigsen, Børre: «Tobakkspiper fra Fredrikstad-distriktet» s. 54
 • Opstad, Lauritz: «Fra Fredrikstad-gullsmedenes historie» s. 87
 • Hygen, Anne-Sophie: «Formidlingens plass i museenes arbeidsområde» s. 93
 • Johansen, Erling og Eldrid Straume: «Rådalsglasset – glemt og gjenfunnet.» s. 104


1984–85, MindreAlv II (ISBN 8290301103)
 • Svendsen, Ola Øgar: «Kongemonogrammet på Kongsten – en historie i tre tegninger» s. 9
 • Johansen, Øystein Koch: «Helleristningshjul med danske forbilder» s. 13
 • Stenseth, Harald: «Renessanse-hagen på Isegran i Europeisk perspektiv» s. 17
 • Helgesen, Helge O.: «Los- og havnevesen i Fredrikstad» s. 23
 • Kolstad, Knut: «Grensestenene for Fredrikstad Festning – et supplement» s. 45
 • Thoresen, Gunnar: «Løytnant Dons’ dristige flytur til Øra 1912. En merkedag i norsk luftfartshistorie» s. 49
 • Hardeng, Geir: «Pionérene som utforsket plante- og dyrelivet i Fredrikstad-distriktet» s. 61
 • Johansen, Erling: «Nøkledypet, kanalen og navnet» s. 73
 • Dahlback, Siri: «Kjøkken på Herføl» s. 89
 • Gaukstad, Even: «En Fredrikstad-smed fra vugge til grav» s. 93
 • Schei, Gunnar: «Fredrikstad Festning – et forsøk på å påvise konstruksjonen og ildplanen» s. 109
 • Thøgersen, Tove M.: «Vi besøker gjenstandsmagasinet» s. 115


1986–89, MindreAlv III (ISBN 8290301111)
 • Sørlie, Thorbjørn: «En tollbetjents tjenestereise på Hvaler anno 1853» s. 9
 • Kolstad, Knut: «Jacob Buvig – losoldermann, havnefogd og skipsbygger» s. 19
 • Mohn, Christian: «”Kjelene på dekk” og dampmotoren – to FMV-spesialiteter» s. 23
 • Grimstad, Jan Henrik: «Minner fra Vaterland» s. 31
 • Svendsen, Ola Øgar: «Kommisjonsgården – en bygning med lang forhistorie» s. 38
 • Kaurel, Finn: «Cicignons innskrifter. En registrering av sjeldne kulturminner i Fredrikstad» s. 46
 • Kolstad, Knut: «Grensestener for Fredrikstad Festning – supplement II» s. 70
 • Simensen, Sigvart: «Fra kornmagasin til pengebank» s. 71
 • Gosling, Kevin: «Alshuskorset og en blyplate fra Tønsberg» s. 86
 • Hoel, Kåre: «Navnet Isegran» s. 93
 • Johansen, Erling: «Isegran – fortidsspor og fremtidsvyer» s. 102
 • Walther, Rolf H.: «Gamle virksomheter i Fredrikstad, samt interesseorganisasjoner, som er eldre enn 100 år» s. 122
 • Scheen, Rolf: «Årskavalkade, Fredrikstad Museum 1981-1988» s. 138
 • Thøgersen, Tove M.: «Fra museets billedarkiv» s. 142

1990–1995

1990–91, MindreAlv IV (ISBN 8290301138)
 • Dehli, Martin: «Fredrikstad i året 1814» s. 9
 • Apenes, Georg: «Jacob Apenes snekkermester og grunnherre» s. 14
 • Mathisen, Trond H. S.: «Apenes-skatollet – en møbelhistorisk betraktning» s. 17
 • Auberg, Arne: «Ferjestedene over Glomma» s. 24
 • Walther, Rolf H.: «Vestsiden torv – handelens utvikling rundt en markedsplass”» s. 38
 • Walther, Rolf H.: «Gamle virksomheter i Fredrikstad – et supplement» s. 48
 • Johansen, Erling: «Billedveven fra Haugen i Rolvsøy – en arkeologisk åpenbaring i farger» s. 51
 • Borges, Grethe: «Helga Ring Reusch – en presentasjon» s. 58
 • Gunnersen, Gunnar: «Vannledninger i Fredrikstad gjennom 200 år» s. 68
 • Opstad, Lauritz: «Hvem var Henrich Olufsøn?» s. 81
 • Svendsen, Ola Øgar: «Den gamle hovedbygningen på Isegran» s. 85
 • Cullberg, Kjerstin: «Korshavn – en släktshistoria» s. 94
 • Hjardar, Ulf: «Torbjørnskjær fyr» s. 103
 • Engebretsen, Knut Weel: «Erbrin – et skipsportrett fra seilskutetiden i Fredrikstad» s. 116
 • Dybhavn, Thor: «Tordenskiold og Dynekilen» s. 123
 • Scheen, Rolf: «Nøkkelen til Isegrans tårn» s. 132
 • Stenseth, Harald: «Restaureringen av tårnet på Isegran – en oversikt over arbeidene 1984-1988» s. 141
 • Scheen, Rolf: «Fredrikstad Museum 1989-1990» s. 144
 • Borges, Grethe: «Fra museets billedalbum» s. 145


1992–93, MindreAlv V (ISBN 8290301146)
 • Thøgersen, Tove M.: «Fredrikstad Museum 90 år» s. 9
 • Teistung, Lisbeth: «Ragnhild Jacobsen – et uforløst malertalent fra Fredrikstad» s. 17
 • Tveterås, Alf: «Konfliktfylt valgkamp i Fredrikstad i 1894» s. 29
 • Jensen, Inger: «Seilskuteskipperens verden» s. 37
 • Amundsen, Arne Bugge: «Naar Stormen kommer, tager Fuglen afsted» s. 51
 • Johansen, Øivind: «Hvordan kom saltsoleien til Østfold?» s. 75
 • Gunnersen, Gunnar: «Dengang Forstaden fikk vann» s. 79
 • Sørensen, Einar: «Fra brann til brann» s. 92
 • Hetmann, Nils og Thorbjørn Sørlie: «Var ”Quindemennesket” Ulrica skyldig i Gamlebybrannen i 1784?» s. 115
 • Walther, Rolf H.: «Et herskapshus på Trosvikstranda» s. 125
 • Johansen, Erling: «Kunne vikingene seile rundt Onsøy?» s. 135
 • Thøgersen, Tove M.: «Nytt fra museet 1991-1992» s. 142
 • Ersland, Bjørn Arild Hansen: «Fra museets billedalbum» s. 146
 • Kaurel, Finn: «Cicignons innskrifter – et supplement» s. 153


1994–95, MindreAlv VI (ISBN 8290301154)
 • Jensen, Inger: «Fra en krigsseilers dagbok» s. 9
 • Neubert, Poul J.: «St. Croix hovedgård – en 300 år gammel bygningshistorie» s. 25
 • Walther, Rolf H.: «Skomaker – bli ved din lest» s. 43
 • Kaurel, Finn: «Bygningene på Cicignon-vollen» s. 57
 • Jacobsen, Finn: «Bendik Riis» s. 67
 • Gullord, Per: «Lykkeberg – med tilliggende herligheter» s. 89
 • Johansen, Erling: «Hvaler kirke – et gudshus på hedensk grunn» s. 109
 • Schibsted, Eirik: «FMV – en historisk oversikt» s. 121
 • Mohn, Christian: «FMV på alle verdens hav» s. 179
 • Kristiansen, Egil: «En god og trivelig arbeidsplass» s. 201
 • Mork, Mette: «Etter arbeidstid» s. 211
 • Skogstrøm, Erik: «Krisen som kostet FMV livet» s. 225
 • Thøgersen, Tove M.: «Fredrikstad Museum 1993-1994» s. 234