MindreAlv/1996–2005

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i den lokalhistoriske årboken MindreAlv VII – XI, utgitt av Fredrikstad museum i årene 1996–2005.

Øvrige oversikter

MindreAlv/1982–1995, MindreAlv/2006–2014
Sorterbart register


1996–2000

1996–97, Mindre Alv VII (ISBN 82-90301-16-2)
 • Ulltveit, Gudrun: «”Himmelbudding og Hermelinkage”. Kokebok for de kondisjonerte» s. 9
 • Rognhaug, Harald: «Cicignon fort – festningsverket som forsvant» s. 23
 • Skogstrøm, Erik: «Wilhelm Blakstad – en industripioner og politiker» s. 43
 • Jensen, Åke F.: «Liv og død på Holmen for 90 år siden» s. 61
 • Ulsnæs, Tor: «Fredrikstad Mineforsvar 1893-1935» s. 69
 • Poppe, Sven: «MindreAlv, en sagnomsust og myteomspunnet skikkelse» s. 91
 • Hofgaard, Tor G.: «”Funkis” i Fredrikstad» s. 105
 • Teistung, Svein Howard: «Fridrichstad Postcontoir. Lokal posttjeneste gjennom tidene» s. 119
 • Walther, Rolf H.: «Skoindustriens vekst og fall i Fredrikstad» s. 129
 • Johansen, Erling: «”To klokker på en blå spiker” – med bestefarhistorie på oppdagelsestur til Hesteholmen» s. 159
 • Teistung, Lisbeth og Tove M. Thøgersen: «Peter Bulls Rapee Fabrique – Et handelshus i Fredrikstad for 200 år siden» s. 171
 • Thøgersen, Tove M.: «En kjøpmann på rett sted til rett tid» s. 181
 • Apenes, Georg: «Hans Fr. Gude og Fredrikstad» s. 199
 • Borges, Grethe: «…en saa sjelden malerisk Virkning af Skumsprøit og vaade Klipper…» s. 203
 • Ulsnæs, Tor: «Tamburær! Stikker opp!» s. 207
 • Jacobsen, Gaute: «Vadhornet – fra museets samlinger» s. 213
 • Thøgersen, Tove M.: «Årsmeldinger 1995-96 Fredrikstad Museum» s. 215
 • Walther, Rolf H.: «Fredrikstad Museums Venner» s. 221


1998–99, MindreAlv VIII (ISBN 8290301170)
 • Eldal, Jens Christian: «I eventyrslottet. Plankeadelens Ekheim som det engang var» s. 9
 • Stenseth, Harald: «Oscar Schie – en foregangsmann i en brytningstid» s. 39
 • Opstad, Lauritz: «”Snekker og maler av profesjon” – to onsøyskap med samme opphav?» s. 51
 • Gullord, Per: «Byens ”nye” rådhus» s. 57
 • Prang, Roger: «Mathis Jochimsøn – en eventyrlig østfolding.» s. 71
 • Klausen, Arne Martin: «Den første naturforsker på Grønland» s. 83
 • Walther, Rolf H.: «Med skipperborgeren fra seil til damp» s. 91
 • Grønvold, Line Monica: «Arne Stangebye – en fredrikstadpatriot og billedsamler» s. 111
 • Bratberg, Terje: «Jens Ågesøn Bjelke. Norges rikes kansler og herre til Elingaard» s. 127
 • Svendsen, Ola Øgar: «Kommandantgårder i Fredrikstad 1659-1795» s. 139
 • Ulsnæs, Tor: «Fra krig til fred. Fortene på Kjøkøy og Torgauten» s. 151
 • Borges, Grethe og Nils Hetmann: «Ove Wilhelm Ring og Ringvervens historie» s. 163
 • Walther, Rolf H.: «Med fortiden som ballast i fremtiden. Gullsmed Otto Wessmann a/s 100 år» s. 185
 • Thøgersen, Tove M.: «Julegeita – Fra museets samlinger» s. 191
 • Thøgersen, Tove M.: «Årsmeldinger 1997-1998 Fredrikstad Museum» s. 195
 • Andersen, Jens Barthold: «Fredrikstad Museums Venner, 1997-1998» s. 199


2000–01, MindreAlv IX (ISBN 8290301189)
 • Skogstrøm, Erik: «Erlings herlighet» s. 9
 • Johansen, Erling: «Landskapet og bosetningen i oldtiden» s. 19
 • Magnussen, Kjeld og Ola Øgar Svendsen «Elingaard i Onsøy. Hagekulisse eller festningsverk?» s. 49
 • Olsen, Elin Kolstad: «Ugifte mødre i festningsbyen på 1700-tallet» s. 61
 • Dahl, Jon Sv.: «Boktrykker Eeck og ”Ugeblad for Fredriksstad og Omegn”» s. 75
 • Engebretsen, Knut Weel: «Elvens arbeidshester» s. 97
 • Borges, Grethe: «”Småbarns brudeferd” - et hovedverk av Helga Ring Reusch» s. 117
 • Bilet, Laila: «Fredrikstad Kunstforenings historie gjennom 125 år» s. 123
 • Schibsted, Eirik: «Plankeadelen i Skolegaten» s. 143
 • Rognhaug, Harald: «Rauøy 9. april 1940 – historien før og tiden etter» s. 177
 • Holmen, Birgit Kristine: «Valleskipet – lokalisering av et oldtidsfunn ved Glomma» s. 213
 • Walther, Rolf H.: «Sveitservilla for én krone» s. 221
 • Apenes, Georg: «Stor tanke i liten by» s. 237
 • Ulsnæs, Tor: «Fra museets samlinger: Et jaktgevær av ”fiin” gammel årgang» s. 245
 • Thøgersen, Tove M.: «Årsmelding fra Fredrikstad Museum 1999-2000» s. 253
 • Andersen, Jens Barthold: «Fredrikstad Museums Venner, 1999-2001» s. 259

2002–2005

2002–03, MindreAlv X (ISBN 8290301197)
 • Thøgersen, Tove M.: «Peter Hofstad (1876-1951). Kulturvernaktivisten som grunnla museet» s. 9
 • Teistung, Lisbeth: «Bratli-parken – fra fjellknauser til grønn lunge» s. 19
 • Enger, Jørn: «Froskebitt – et klenodium i Bratlidammen» s. 33
 • Johansen, Øystein Koch: «GULL og storfolk på en Råde-gård i romertiden.» s. 37
 • Skogstrøm, Erik: «Mølledrift var Fredrikstads første industri» s. 43
 • Sørensen, Bodil: «Tegneren Øyvind Sørensen – en iakttagelsens mester» s. 63
 • Pettersen, Ragnar: «Anthon B. Nilsen – gründer, forfatter og politiker» s. 83
 • Johansen, Erling, med Egil Lund, Harald Stenseth og Ola Øgar Svendsen: «Fredrikstad festnings vestre utenverker. Huth fortFastings skanseSlevik batteri» s. 99
 • Strømsæther, Dag: «Østfold regiment – et ankerfeste for forsvaret av landet» s. 117
 • Solhaug, Mona Bramer: «Alteret – kirkens sentrum. Altre og alterutstyr fra middelalderens Østfold» s. 127
 • Walther, Rolf H.: «Smaalensbanen skapte en ny tid for Fredrikstad» s. 147
 • Teistung, Lisbeth: «”Gaa til arbeide og staa paa din ret” – livet som stuer på havna» s. 167
 • Lønnå, Elisabeth: «Da Fredrikstad var på kvinnetoppen» s. 213
 • Jansson, Charlie og Arne Kr. Sollid: «Under en høy himmel. Tegneren og maleren Søren Begby» s. 223
 • Lier, Bjørg: «Vi møtes på badet» s. 235
 • Johannessen, Wenche Anette: «Et PLUS for byen. Brukskunstnerorganisasjon i medgang og motgang» s. 247
 • Walther, Rolf H.: «Godt kjøpmannskap ruster ikke, Jernvarehandler John Simonsen A/S 100 år» s. 259
 • Borges, Grethe: «Fra museets samlinger – Waldemar Sefland Dahl og hans gipsoriginaler» s. 263
 • Thøgersen, Tove M.: «Årsmelding fra Fredrikstad Museum 2001-2002» s. 271
 • Andersen, Jens Barthold: «Fredrikstad Museums venner, 2001-2002» s. 275


2004–05, MindreAlv XI (ISBN 8290301146)
 • Weidling, Tor: «Trosvik i fortid og nåtid. Herregården som ble bygrunn» s. 9
 • Eggen, Mette: «Hagen på Trosvik – fantasi og virkelighet» s. 71
 • Magnussen, Kjeld: «Akerøy fort – strategisk vaktpost i ytre Oslofjord» s. 97
 • Nordli, Kristian: «Et gårdsbruk blir til» s. 113
 • Stav, Ivar E.: «Bilspor i arkiv og bybilde. Trekk fra bilismens bygningshistorie i Fredrikstad» s. 125
 • Walther, Rolf H.: «Erik Olsen – byggmesteren som bygde byen» s. 141
 • Tindlund, Kjell: «Sjøbadet i Enhuskilen» s. 159
 • Thøgersen, Hans: «I marinen 1905» s. 167
 • Klausen, Arne Martin: «Kjent – men glemt – forfatter på Hvaler i 1905» s. 173
 • Andersen, Tryggve: «De, som først hilser ham» s. 175
 • Nilsen, Knut: «”Stanga” på vollen – festningen og flagget» s. 179
 • Klavestad, Lars Ole: «Nasjonal begeistring i vår lokale byggekunst» s. 191
 • Klausen, Arne Martin: «Lokalhistorie og noen ”jubileums-sosiologiske” refleksjoner» s. 209
 • Skogstrøm, Erik: «Stemninger fra fjerne barn- og ungdomsår. Erik Blakstads erindringer 1904-1910» s. 221
 • Teistung, Lisbeth: «Carl Plünneke, barberen som ble byens Snorre» s. 233
 • Homstvedt, Ragnar og Lisbeth Teistung: «Carl Plünnekes avisartikler, notiser og bøker» s. 248
 • Borges, Grethe: «To portretter fra rokokko-tiden. Jens Schioldborg og hans hustru» s. 260
 • Kristoffersen, John: «Fredrikstad Museums Venner 2003-2004» s. 274