Næringsregion

En næringsregion er et område som er definert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å analysere næringslivet. Det er 82 regioner, som ble definert av Telemarksforskning i Bø i Telemark. De fleste er basert på politiske enheter for interkommunalt samarbeid, og de er ofte sammenfallende med andre typer distrikter.

Kilder