Distrikter

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Distrikt»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Distrikter, regioner og landskap er områder som brukes i en rekke sammenhenger. Det finnes en rekke inndelinger i spesifikke sammenhenger, som prostier i Den norske kirke, tingrettdistrikter, interkommunale regionråd, tidligere fogderier, SSBs økonomiske regioner og NHOs næringsregioner. Hva som definerer det enkelte distrikt vil fremgå av artiklene om dem. Noen entydig offisiell og universell inndeling av Norge, utenom fylkes- og kommunestrukturen, eksisterer ikke. Listen er således å betrakte som en oversikt og en samling av linker med informasjon om de respektive områdene, som til sammen dekker hele Norge.

Distrikter fordelt på landsdeler

Denne listen angir distriktene fordelt på landsdeler. Noen få kommuner ligger delvis i to distrikter, eller i utkanten av det distriktet de angis i.

Østlandet

Sørlandet

Vestlandet

Midt-Norge

Nord-Norge

Historiske landskap i Norge

Distriktene i listen over inngår i hovedtrekk i følgende historiske landskap i Norge (dvs. kjent fra kilder som går tilbake til middelalderen og tidligere, og som ikke nødvendigvis er knyttet til administrative inndelinger som fylke, sysler, prestegjeld, bispedømmer osv.) De enkelte landskapsnavn har hatt skiftende aktualitet og omfang i forskjellige historiske perioder. Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres har for eksempel ikke alltid vært regnet til Opplandene, Fosen og Namdalen tilhørte ikke det historiske Trøndelag osv.:

 • Viken: Haldenregionen, Nedre Glomma, Indre Østfold, Mosseregionen, Follo, Osloregionen, Nedre Buskerud, Vestfold og Grenland.
 • Opplandene: Romerike, Glåmdal, Hedmarken, Østerdalen, Gudbrandsdal, Vestoppland og Ringerike; i nyere tid også Valdres
 • Telemark: Øvre Telemark
 • Agder: Lister, Lindesnesregionen, Kristiansandregionen, Setesdal og Østre Agder.
 • Rogaland: Dalane, Jæren, Ryfylke og Haugaland.
 • Hordaland: Sunnhordland, Hardanger, Voss, Midthordland og Nordhordland.
 • Fjordane: Sunnfjord, Nordfjord.
 • Sogn: Ytre Sogn, Indre Sogn.
 • Møre: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre (inkludert Fosen i eldre tid).
 • Trøndelag: Orkdal, Gauldal, Trondheimsregionen, Stjørdal, Innherred; i nyere tid også Fosen og Namdal.
 • Hålogaland: Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms, Midt-Troms og Tromsøregionen.
 • Finnmark: Nord-Troms, Vest-Finnmark, Indre Finnmark og Øst-Finnmark.

Følgende distrikter inngår ikke klart i noen av dem: Hallingdal, Numedal.

Se også

Eksterne lenker