Nedre Stålenga (Asker gnr 73/2)

Nedre Stålenga, gårdsnummer 73/2 i Asker, er et småbruk i Øgårdsveien 55. I eiendomsregisteret er det feilaktig oppført som Øvre Stålenga, som det ble utskilt fra i 1838.

Nedre Stålenga
No-nb digibok 2013091708024 0360 1.jpg
Nedre Stålenga. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Utskilt: 1838 fra Øvre Stålenga
Fylke: Akershus
Kommune: Asker
Gnr.: 73
Bnr: 2
Type: Småbruk
Adresse: Øgårdsveien 55

Hans Christian Christensen (1810–1904), «Vollemannen», kjøpte bruket i 1840. Elbert Rekkedal etablerte et veldrevet gartneri på eiendommen i 1921. Sønnesønnen Svein Rekkedal har vært eier siden 1989. Våningshus og driftsbygning stammer fra delingen i 1838.

I 1865 hadde bruket 1 hest, 3 storfe, 4 småfe. 1939: 29 dekar dyrket jord, 1 hest, 1 storfe.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Nedre Stålenga (Asker gnr 73/2) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.