Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment

Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment var ett av den norske hærens gevorbene infanteriregimenter og ble opprettet i 1733. Opprinnelig bar regimentet regimentssjefens navn, men fikk navnet Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment i 1763. Regimentet ble oppløst i 1817.

Offiserer i Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment, 1763.

Regimentet gjennomgikk flere omorganiseringer. Opprinnelig kalt det Frølichske infanteriregiment, fra 1740 kalt det Ulrichsdalske regiment. Regimentet hadde opprinnelig standkvarter i Christiania, men ble etter felttoget i 1788 forlagt til Fredrikstad. Det fikk overført nasjonale bataljoner fra andre regimenter i 1789 og 1790; først fra 2. Oplandske som i 1790 ble byttet ut med tropper fra 1. Akershusiske regiment.

Etter hærordningen av 1789 skulle regimentet bestå av både vervede, gevorbne, og utskrevne, nasjonale tropper. I alt var det 22 kompanier, hvorav åtte vervede og fjorten nasjonale. Deler av vervede troppene utgjorde i fredstid garnisonstroppene i Fredrikstad. Regimentets uniform var rød uniformskjole, men mørkeblå rabatter, krave og oppslag med hvite tresser samt hvite (altså tinn eller sølv) knapper.

Med den nye hærordningen av 22. februar 1810 ble regimentet helt og holdent et vervet regiment. Det ble nedlagt 3. juli 1817 som en del av hærreduksjonen etter 1814.

Regimentssjefter ved Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment:


Kilder