Nordre Bergenhus amt

Nordre Bergenhus amt var eit amt som svarte til det seinare Sogn og Fjordane fylke (19192019. Det vart oppretta i 1763, då Bergenhus amt vart delt i Nordre og Søndre Bergenhus amt. 1. januar 2020 vart Vestland fylke oppretta med same grensene som Bergenhus amt hadde frå 1689 og fram til delinga i 1763.

Amtmenn

Kjelder