Norsk-tamilsk helseorganisasjon

Norsk-tamilsk helseorganisasjon (NTHO) ble opprettet i januar 2003 av norsk-tamilsk helsepersonell. Hovedformålet var å bidra til gjenoppbygging av helsetjenestene i det nord-østlige Sri Lanka etter borgerkrigen. Organisasjonen har bidratt til en rekke primærhelsesentre, tannhelseklinikker og mobile klinikker i Sri Lanka.

NTHO driver helsefremmende arbeid blant tamiler i Norge.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!