Norsk Skolemuseum

Norsk Skolemuseum holdt til på loftet på Møllergata skole i Oslo. Museet ble etablert av Norges Lærerlag i 1921, i samarbeid med Kristiania kommune og staten. Seinere kom også Norges Lærerinneforbund med.

Bestyrer fra 1921 til 1952 var Hartvig Johnsen. Hans etterfølger var Arthur Gjermundsen, som i 1956 overlot stillinga til Kjell Rotnes.

Biblioteket ble overført til Universitetsbiblioteket i 1964 under betegnelsen «Norsk Pedagogisk Studiesamling».

Gjenstandene ble fjernet fra skolen i 1970, deler av disse ble destruert.

Fra 1991 begynte planene om et nytt skolemuseum i Oslo, og Oslo Skolemuseum ble etablert på nytt i den gamle rektorboligen på Møllergata skole.

Kilder og litteratur