Norsk lokalhistorisk institutt

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 25. apr. 2017 kl. 18:00 av Marianne Wiig (Samtale | bidrag) (litt til)

Hopp til: navigasjon, søk
«Halvbroren», Observatoriegata 1, hvor NLI har sine kontorer.
Foto: Marianne Wiig (2003)


Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er fra 1. januar 2017 en avdeling ved Nasjonalbiblioteket. Vi beholder lokalene, og tjenestene våre vil bli videreført innenfor den nye institusjonen. NLI har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter, og det gjennomgår også manuskripter til slike arbeider. NLI holder til i Observatoriegata 1b ved Solli plass i Oslo.

NLI er ansvarlig for nettstedene lokalhistorie.no, Historieblogg, Historiske toll- og skipsanløpslister og nærværende lokalhistoriewiki.no. Instituttet publiserer kilder og håndbøker, litteratur- og kildeoversikter, spørrelister og andre hjelpemidler for lokalhistorikere. Sammen med Landslaget for lokalhistorie utgir det Lokalhistorisk magasin. I tillegg arrangerer instituttet kurs og seminarer.

Instituttbiblioteket og de tilhørende lesesalsplassene er tilgjengelige for publikum alle hverdager mellom kl. 09 og 15 eller etter avtale. Biblioteket består av drøyt 21.000 bind, der mer enn tre fjerdedeler er bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur, mens resten er bøker innen tilgrensende fagområder som etnologi, folkloristikk, namnegransking og arkivkunnskap.

Kontaktinformasjon

  • Norsk lokalhistorisk institutt / Norgga báikehistorjjála instituhtta (NLI)
  • Postadresse: Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
  • Besøksadresse: Observatoriegata 1B
  • Telefon: 810 013 00 (Nasjonalbibliotekets sentralbord)
  • E-post: nli(på)nb.no (Henvendelser til selve instituttet)
  • E-post: webmaster(på)lokalhistoriewiki.no (Wiki-relaterte henvendelser)

(I e-postadressene over må "(på)" byttes ut med "@")

Historie

NLI feiret 50-årsjubileum i 2006, men instituttets historie begynte egentlig allerede i 1947. Da tok Landslaget for Bygde- og Byhistorie (det nåværende Landslaget for lokalhistorie), i samarbeid med ei rekke lag, institusjoner og enkeltpersoner, initiativ til å få bygde- og byhistorie inn som universitetsfag. Dette skulle skje ved at det skulle opprettes et professorat ved Universitetet i Oslo der professoren skulle være særlig pliktig til å forelese i og ta seg av lokalhistorisk gransking. I tilknytning til professoratet skulle det så opprettes et Institutt for lokalhistorisk gransking.

Mange var positive til dette, men Universitetet ville prioritere annerledes, og saken dro ut. Noe vedtak om opprettelse av Norsk lokalhistorisk institutt kom ikke før i 1955, og da som selvstendig institusjon. Arbeidet tok til i januar 1956, og den første bestyreren var Rolf Fladby.

NLI var inntil 31. desember 2016 en selvstendig statsinstitusjon under Kulturdepartementet.

Ansatte

I engasjement

Gjesteforsker

  • Jon Skeie

Lenker


Koordinater: 59.913871° N 10.718136° Ø