Numismatikk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Numismatikk (fra gresk νόμισμα, nomisma via latin numisma, 'mynt) er vitenskapen om mynt og myntvesen. Numismatikere har også gjerne myntliknende gjenstander som sjetinger og regnepenger innafor sitt arbeidsfelt, samt at de tar for seg medaljer ettersom disse gjerne lages på samme måte som mynter. En som samler på mynter på hobbybasis kan også bli kalt en numismatiker.

Faget har sitt opphav i at man i renessansen begynte å samle på og studere greske og romerske mynter. Det ble flere steder oppretta store samlinger, myntkabinetter, der disse ble vist fram. Mynter kan være en svært viktig kilde for arkeologien, ettersom de ofte kan dateres svært presist. En mynt funnet i en spesiell kontekst vil dermed datere funnet sikkert til etter at mynten ble slått. Studiet av myntvesenet og mynter har også en egenverdi, ved at det kan fortelle om økonomiske forhold gjennom analyse av innholdet av edle metaller, om politiske og religiøse forhold gjennom symbolene på mynter og om status i et gitt samfunn – det å slå mynt krever en viss grad av samorganisering. Gjennom disse funksjonene blir numismatikken et viktig størrefag for blant annet historie, kunsthistorie og arkeologi.

I Norge er det Universitetets Myntkabinett som er hovedinstitusjon for numismatikk. Myntkabinettet ble grunnlagt i 1817, og har en samling på over 200 000 gjenstander.

Norsk Numismatisk Forening ble stifta i 1927 som interesseorganisasjon for norske myntsamlere. Det finnes også et tredvetalls lokale foreninger.

Litteratur