Olga Ursin

Olga Ursin (født 26. mai 1901 i Sørvik, død 14. juni 1978) var utdannet sykesøster og viet sitt yrkesaktive liv til kampen mot tuberkulosen. Hennes foreldre var Anna (født Masvik) (1864-1942) og Ole Ursin (1866-1930).

Sykepleier Olga Ursin hadde 32 års tjeneste ved Gullhaugen tuberkulosehjem.
Foto: Ukjent fotograf.
Gullhaugen Tuberkulosehjem, St. Olavs gate, Harstad. Huset ble revet på 1980-tallet, og i 2014 ble det bygd barnehage på tomta.
Foto: B. Slagstad.

Olga Ursin utdannet seg til sykesøster, som det het den gangen, og arbeidet etter det på flere tuberkulosehjem rundt i landet til hun i februar 1940 ble ansatt som sykepleier på Gullhaugen tuberkulosehjem i daværende Sandtorg kommune. Denne stilling hadde hun til 1.august 1959 da hun ble oversøster samme sted. Hun sluttet i tjenesten november 1972 etter oppnådd aldersgrense.

Søster Olga var en vel ansett person som fikk rosende ord fra alle som kjente henne. Hennes utmerkede forhold til pasienter og mennesker blir spesielt fremhevet. Hun var uselvisk og gikk vakter både sent og tidlig og brukte også sin fritid for å fremme trivselstiltak og ekstra omsorg for pasientene. Hun lappet tøy, laget småretter og bakte kaker. Dette hadde særlig stor betydning under de vanskelige kår under andre verdenskrig.

Olga Ursin fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv 10.april 1974. Ordfører Arnljot Norwich sa ved utdelingen at hederen som var blitt henne til del, var godt mottatt blant folk og alle som sto i takknemlighet til «søster Olga».

Utdannelse

Sykepleieskolen i Ålesund 1934. I utdannelsestiden hadde hun utposter ved Haukeland sykehus og Laksevåg Tuberkulosehjem.

Praksis

Hun arbeidet som helsesøster i Træna kommune. Etter det arbeidet hun som sykepleier ved Kabelvåg tuberkulosehjem, Innherad tuberkulosehjem i Verdal og Mosjøen tuberkulosehjem. Fra februar 1940 til november 1972 arbeidet hun ved Gullhaugen tuberkulosehjem. Først som sykepleier og fra 1959 som oversøster.

Kilde

Eksterne lenker