Overgevaldigerboligen (Trondheim)

Overgevaldigerboligen i Trondheim lå inntil skansevakten ytterst i Kongens gate 95. Bygget huset både slaveriets marketenteri og gevaldigerbolig. Gevaldigeren var sjef for det militære politivesenet.

Bygningen ble oppført i 1835 som en del av Slaveriet. Den ble bygd i tømmer med pussa eksteriør, og hadde opprinnelig bare én etasje. Andre etasje ble bygd på en gang mellom 1842 og 1862.

I tillegg til marketenteriet, som ble nedlagt i 1860-åra, var det også salg av andre varer fra bygningen. Senere har bygningen vært administrasjonslokale for Kriminalasylet, og i 1970-åra ble den brukt som frigangshjem for Trondheim kretsfengsel.

Bygningen er per 2019 i statens eie, og er freda.

Kilder og litteratur