Parkgata 42 (Tromsø)

Parkgata 42 i Tromsø er et vakkert og velholdt hus. - Tidligere Nedre skolegate 41, matr.nr. 657.

Parkgata 42 er et av de fineste husene i gata.
Foto: Einar Dahl (2016).

Skipper Eriksen

Målebrev av 24. sept. 1896 hvorved grunnen ble hjemlet Anna Eriksen, tinglyst 2. aug. 1897.

I 1900 bodde disse her: Fisker Johanes Eriksen med kona Anna Kristine og barna Kristoffer, Jenny og Edevart, kontorist Jens Kristian Johannesen med kona Alida Kristine og to sønner.

Skjøte fra Anna Eriksen til sønnen, Kristoffer Eriksen, i 1902.

I 1910: Skipper Kristoffer og Ida Eriksen med to døtre, styrmann Edevart Eriksen, skipper Hjalmar Jensen med kona Eline, en udøpt sønn og Jensens mor Emilie.

I 1916: Skipper Kristoffer og Ida Cecilie Eriksen, harpuner Jakob A. og Olga Viktoria Johannesen.

Uskiftebevilling for Kristoffer Eriksens enke, Ida Eriksen, i 1920. (Se også Parkgata 46).

Familien Johansen

Skjøte fra Ida Eriksen til fru Jenny Johansen i 1924.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 42, tinglyst 8/6-1933.

Lagermann Arne, butikkdame Inger og butikkbetjent Kristian Johansen, butikkdame Reidun og enkefru Anna Ingebrigtsen, (1940).

Husmor Jenny, metallarbeider Arne, assistent Gerd Johansen, kontorfullmektig Willy Hansen, arbeider Bjørnar Ingebrigtsen, (1946).

Snekker Knut og student Rolf Johansen, kontorassistent Willy Hansen, (1957).

Eid av Jenny Johansen i 1966.

Jenny Johansen døde i 1976 og arvingene var: Signe Overvaag, Torbjørg Hansen, Inger Bjerck, Sonja Johannessen, Gerd Steen, Kirsten Isachsen, Anne Kirsti Lindgård, Tord, Rolf og Knut Johansen.

Steen og Hansen

Skjøte fra medarvingene til Gerd Steen og Torbjørg Hansen i 1977.

Torbjørg Hansen, (1977/86), Gerd Steen, (1977/93).

Skifteattest om at Torbjørg Hansen døde i 1989 og at hennes ideelle ½-del ble overtatt av Tor Kristian og Knut Øyvind Hansen, i 1990.

Karl Halvor Teigen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.