Parkgata 46 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
For stort og for høyt, mente kommunen. Etter åtte år ble de enige.
Foto: Einar Dahl (2016).
Parkgata 46, helt til venstre, slik det så ut da Peter Wessel Zapffe vokste opp her.
Foto: Peter W. Zapffe (1924).
Her er nr. 46 sett fra Skolegata.
Foto: Peter W. Zapffe (1924).
Her er huset det blågrønne litt til høyre for midten av bildet.
Foto: Fjellanger/Widerøe (1960).

Parkgata 46 i Tromsø ble gjenstand for en av de lengstvarende byggesakskonfliktene i Tromsø. - Tidligere Nedre skolegate 46.

Maskinist Jørgensen

Målebrev til Jørgen Jørgensen, datert 17. juli 1908, tinglyst 8. april 1907.

I 1910 bodde disse her: Maskinist Jørgen Chr. Jørgensen med kona Jenny Marie Jørgensen og fem barn foruten hans mor Kristine Elisabeth Jørgensen, cand. pharm. Fritz Gottlieb Zapffe med kona Gudrun Wessel Zapffe og to barn, deriblant sønnen Peter Wessel Zapffe, fisker Johan Karl og Elisabeth Andersen med sønnen Erling.

Fritz Zapffe kjøpte i 1915 Storgata 42 og etablerte seg med apoteket Nordstjernen og bolig der.

I 1916: Mekaniker Jørgen, Jenny Marie, enke Kristine Elisabeth og Valborg Jørgensen, mekaniker Johannes Gløersen, arbeider Peder Anton og Else Kathrine Jakobsen, Kristoffer og Helga Marie Johannesen, mekaniker Albert Larsen.

Skjøte fra Jørgen Jørgensen til Kristoffer Eriksen i 1917.

Uskiftebevilling for Kristoffer Eriksens enke, Ida Eriksen, i 1920. (Se også Parkgata 42).

Kjøpmann Øien

Auksjonsskjøte til Berntine Øien i 1926.

Berntine Øien drev fruktforretning i Storgata 81 i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 46, tinglyst 8/6-1933.

Skjøte fra Berntine Øien til Margareth Øien med rett for selgersken til å leie 1. etg. i resten av sin levetid for årlig leie kr. 300, i 1934.

Lektor Hans B. Holte, (1932/40), fabrikkarbeider Johan Eriksen, (1940).

Fhv. lektor Hans B. Holthe, arbeider Henry Isaksen, ing. Einar og arbeider Kasper Jensen, (1946).

Eid av Margareth Øien i 1946.

Skjøte fra Margareth Øien Barlindhaug til broren Thor på ½-delen av eiendommen, i 1955.

Selger Thor Øien, (1957).

Reidar Johansen, m/agentforretning i Strandgata 6, (1957).

Bøe og Evold

Skjøte fra Margareth Øien Barlindhaug og Thor Øien til Einar Bøe og Thorleif Evold med en ½-del til hver, i 1964..

Bård F. Henriksen, (1966), Thorleif Evold, (1966), maskinformann på verftet, Einar Bøe, (1966/93).

Thorleif Evold døde i 1972 og hjemmelen gikk til hustruen bertha og barna Elsa Hansen og Thorleif Evold, på hans ½-part.

Skifteskjøte fra Elsa Hansen til Bertha Evold på hennes 3/16, i 1973.

Thorleif Evold, (1977).

Skjøte fra Bertha og Thorleif Evold til Einar Bøe på deres ½-part av eiendommen, i 1978.

Maskinformann Bøe

Bård F. Henriksen, (1966), Thorleif Evold, (1966/77), maskinformann på verftet, Einar Bøe, (1966/93).

Kjell-Ivar Bøe, (1990/93).

Det gamle huset ble revet og i 2007 sto et nytt boligkompleks ferdig. Eller ikke helt ferdig; byggherren og kommunen havnet i rettslig strid om byggets form og størrelse. Først i 2015 kunne de første eierne flytte inn med papirene i orden.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.