Apoteket Nordstjernen (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Apoteket Nordstjernen - Tromsø»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Apoteket Nordstjernen i Storgata 42. Nærmeste nabo er baptistkirken, og over gaten ser vi Grand hotell.
Foto: 1920 (ca.)

Nordstjernen, Tromsøs tredje apotek, ble opprettet etter at Fritz Gottlieb Zapffe (1869-1956) ble tildelt bevilling i mars 1915. Dette er en mann som i byens historie skulle bli kjent for mye mer enn å være apoteker.

Zapffe

Fritz G. Zappfe hadde allerede 21 års erfaring fra apotekarbeid i Tromsø da han i 1915 kjøpte Storgata 42 av baptistpastor O.B. Hansson, på sørsiden av baptistkirken. Hans apotek «Nordstjernen» viste seg å være et påkrevet tilskudd i byen, det var nok å gjøre både for ham, Apoteket Renen og Svaneapoteket. Alt fra starten av samarbeidet de og fikk til en avtale om å veksle på å holde åpent på søndagene.

Zapffe var født i Larvik og kom til Tromsø i 1894. Han engasjerte seg raskt i det lokale foreningsliv og var allerede i 1895 overturner i Tromsø turnforening, et verv han hadde til 1901. I 1937 ble han æresmedlem. Gjennom sin deltakelse i byens turn- og friluftsliv og sitt arbeid i apoteket skaffet han seg en stor kontaktflate. Dette var til stor nytte for Roald Amundsen da de to ble kjent. Zapffe tok aktiv del i arbeidet med å skaffe mannskap og utruste Amundsens ekspedisjoner og skulle egentlig vært med til Sydpolen. Særlig under og etter første verdenskrig samarbeidet de nært og Zapffe var med til Spitsbergen i 1925.

Zapffe var en rank og meget velkledd mann med «mustasjer man ellers bare ser på engelske tobakksbokser» ifølge Arne Hestenes.

Han trakk seg tilbake i 1954 og døde i 1956, 87 år gammel. Da var sønnen, Peter Wessel Zapffe (1899-1990), blitt en landskjent filosof, humorist og fjellklatrer.

Videre drift

Apoteket ble drevet videre av Valborg Mortensen fra 1954 til 1966, da overtok Bjørn Bakkelie. I 1971 flyttet han apoteket til nabobygget, Strandskillet 2. I 1984 ble Gunvor Solheim apoteker på Nordstjernen og da sykehusapoteket i Tromsø så dagens lys i 1991, ble hun sykehusapoteker der.

Sykehusapotek

Troms fylkeskommune fikk allerede i 1979 bevilling til å drive sykehusapotek. Av ulike årsaker ble det likevel ikke bygget apotek i det gamle sykehuset på Strandveien. Legemiddelforsyningen ble ivaretatt av Farmasøytisk avdeling, og de fikk sine leveranser fra apoteket Nordstjernen.

Med byggingen av Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) ble Sykehusapoteket i Tromsø en realitet og startet 1. juli 1991. Publikumsavdelingen åpnet 3. oktober samme år. Opprettelsen av sykehusapoteket medførte at Farmasøytisk avdeling ved det gamle sykehuset og apoteket Nordstjernen ble nedlagt.

Kilder

  • Tromsø Turnforening gjennom 150 år. Tromsø 2011.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 2. 1962.