Per-Willy Amundsen

Per-Willy Trudvang Amundsen (født 21. januar 1971Harstad) er siviløkonom og politiker (Fremskrittspartiet). Han har representert TromsStortinget 2005-2013 og 2017-2021. Amundsen har også vært statssekretær i Kommunaldepartementet og var fra 20. desember 2016 17. januar 2018 justis- og beredskapsminister i Solberg-regjeringen.

Per-Willy Amundsen.
Foto: FrpMedia.

Han er sønn av bygg- og eiendomssjef Per Roald Amundsen (f. 1949) og helsesekretær Wenche Berit Trudvang (f. 1949)

Amundsen tok eksamen ved samfunnsfaglinja, Heggen videregående skole i 1990 og ble valgt inn i Harstad kommunestyre for Harstad Fremskrittsparti (Frp) i 1999 og i 2003. Fra 2003 til 2005 var han også medlem av Harstad formannskap. I stortingsperioden 2001-2005 var han vararepresentant til Stortinget for Troms Fremskrittsparti.

Amundsen har studert økonomi ved Norges Handelshøgskole og IKT ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han ble innvalgt på Stortinget for Troms Fremskrittsparti i 2003, gjenvalgt 2009, og ble partiets innvandringspolitiske talsmann. Fra og med 2005 ble han FrPs fraksjonsleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Yrkespraksis

 • Ad Notam Norge AS 1995
 • Cinet Harstad AS 1995
 • Harstad kommune 1995
 • Harstad trygdekontor 1997-1999
 • Privat næringsdrivende 1999-2001
 • Nordata DA 2001
 • R&D manager (programvareutvikling) i Activ Online Technology AS 2002-2005

Tillitsverv

 • Meddommer i Trondenes tingrett 1999-2005
 • Medlem av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 2006-2007
 • Formann Harstad FpU 1986-1990
 • Formann Troms FpU 1989-1990
 • Medlem Styret i Hordaland FpU 1992-1994
 • Varamedlem Styret i Harstad FrP 1999-2000
 • Formann Harstad FrP 2000-2002
 • Styreleder for AOT Go Online AS 2003-2005
 • Stortingsrepresentant for Frp 2005-2013
 • Statssekretær i Kommunal- og Administrasjonsdepartementet 2013
 • Stortingsrepresentant for Frp 2017-2021
 • Justisminister fra desember 2016 til januar 2018.

Kilder

 • Wikipdia: [1]
 • Stortingets nettsider: [2]