Persbråten (Linnerud)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Persbråten i 1930-årene. Eiendommen gikk helt ned til Bondivannet.
Foto: Bildet er utlånt av Agnes Thoresen

Persbråten eller Pettersbråten var opprinnelig en husmannsplass under Søndre Borgen i Asker. Persbråten (Linnerud) lå på bakkekammen nord øst for butikken i Borgenveien 120. Persbråten ville i dag ha hatt adresse Huldreveien 19. I 1897 ble bruket skilt ut under navnet Linnerud og fikk bruksnummer 9. I folketellingen av 1900 kalles bruket Pettersbråten. Der bor Andreas Eriksen født på Furnes i 1860 med sin familie. De bor der også i 1910. Vi må derfor anta at det var Eriksen som solgte bruket til grosserer Julius Jensen i 1916. Det ser ut for at Persbråten ble brukt som navn etter dette.

Julius Jensens sønn Ove bodde mer eller mindre fast her fra 1936. Han var tilstede ved stiftelsen av Borgen Vel i dette året. Fra 1942 var Persbråten brukt til å skjule mennesker på flukt fra okkupasjonsmakten. Milorggutter fra Asker og Bærum fikk våpentrening på gården som lå godt skjult mellom store grantrær. Tyskerne overtok gården etter at Ove Jensen ble arrestert 29. juli 1943. I 1950 var Ove Jensens mor Stephanie eier av Persbråten. Den ble revet i forbindelse med utbyggingen på Borgen i 1960-årene.

Kilder