Peter Nicolay Motzfeldt (d. 1732)

Peter Nicolay Motzfeldt var trolig født i København omkring 1660-70 da hans far var bosatt der. Han hadde vært i kongen av Danmarks tjeneste i Brabant, Irland og Danmark siden 1690. Han ble utnevnt til chef for Nordenfjeldske Dragonregiment 5. august 1718, og fikk som oppgave å lede regimentets tilbaketog eller flukt fra Trondhjem over Soknedalen, Rennebu og Dovre, skarpt forfulgt av de la Barre som sammen med Carl Gustaf Armfeldt var ansvarlig for angrepet mot Trondheim i 1718. Da svenskene trengte over Nidelven ved Leirfossen, satte de la Barre etter det norske kavaleriet under kaptein Motzfeldt, og jaget denne til Dovre. Denne delen av felttoget ble kjent som en djerv og spennende jakt, og mange historier og sagn har siden blitt knyttet opp til det.Da Motzfeldt kom over Dovre, brente han fjellstuene etter seg, og de la Barre kunne da ikke lengre følge etter.

Ved kgl. resolusjon av 20 april 1719 ble Trones i Verdal bortfestet til oberst Peter Nicolay Motzfeldt for full bygsel, 36 rdl 64 sk. En må anta at det var fortjeneste for god militærtjeneste. Peter kjøpte gården ved auksjon i 1728. Han tok avskjed som oberst 10. april 1730 og er rimeligvis ved denne anledning blitt utnevnt til generalmajor. Ved gavebrev av 26. juni overdro han gården til sin sønn kaptein Peter Jakob, hvoretter han reiste til Danmark og døde i Jylland omkring 1732.

Peter N. Motzfeldt ble gift i Jylland i Danmark med Kirstine Hansdatter. Hun var datter av en rektor i Roskilde, Hans Pedersen Schade eller Calundborg og Bodil Danclefsdatter. Motzfeldt ble gift for andre gang med Anne Sophie von Mühlheim. Han fikk sønnen Peter Jakob Motzfeldt (1699 - 14. mars 1791) som også ble generalmajor.

Kilder

  • Sunde, Hjalmar I. (1937-) (1984). Av Sør-Trøndelag infanteriregiment nr 12's historie: med møre- og trøndersoldater fra muskett til rakett. [Trondheim]: [H. I. Sunde]. s. 40. ISBN 8271640194.
  • Steffens, Haagen Krog: Norske Slægter : 1912. Utg. Gyldendal. [Kristiania]. 1911. Digital versjonNettbiblioteket.