Pikerfoss kraftverk

Pikerfoss kraftverk er et kraftverk i Numedalslågen nord i Kongsberg kommune. Vannkraftverket utnytter et fall på 13 meter i Numedalslågen, og er et elvekraftverk uten eget reguleringsmagasin. Midlere årsproduksjon er ca. 71 GWh, produsert av en turbin på 16000 kW.

Pikerfoss kraftverk i Numedalslågen i Kongsberg kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Etter at vannet er brukt i verket føres det i en 1 km. lang tunnel tilbake til Numedalslågen.

Kraftverket eies av Glitre Energi Produksjon AS, og ble satt i drift i 1983.

Kilder