Råholt

Råholt er det største tettstedet i Eidsvoll kommune på Romerike. Pr. 1. januar 2016 har tettstedet 12 682 innbyggere, og av disse bor 433 i nabokommunen Ullensaker. Råholt ligger 10,5 kilometer sørvest for Eidsvoll sentrum og 17 kilometer nord for Jessheim.

Råholt kirke, som ble innvia i 1888.

Råholt ligger i Sørbygda, langs den gamle Trondheimsvegen. I 1770 ble det skysstasjon og gjestgiveri her. Vel hundre år seinere, i 1888, ble Råholt også kirkested for Sørbygda.

Tettstedet har hatt sterk vekst etter at Oslo Lufthavn Gardermoen åpna i 1998. Samtidig ble det jernbaneforbindelse til Råholt, da Eidsvoll Verk stasjon ble et av stoppestedene på Gardermobanen.

Den eldre bebyggelsen på Råholt består i hovedsak av eneboliger og andre småhus, men fra 2010-åra bygges det også boligblokker her.

På Råholt ligger både Råholt skole (barneskole) og Råholt ungdomsskole. Ungdomsskolen, som sto ferdig i 2005, ligger ovenfor Råholthallen og er den største av de tre ungdomsskolene i Eidsvoll. Den ble tildelt prisen for beste interiør under Designers Saturday Award 2005.

I Råholt ligger det flere butikker, blant annet på Råholtsenteret og Amfi Eidsvoll.

Kilder og litteratur

 
Råholt skole.
Foto: Carl Normann (1920).