Ragnhild Sæther

Ragnhild Sæther (født Silset 13. desember 1911, død 9. oktober 2017) var gardbruker og lokalhistoriker, bosatt i Namdalseid.

Hun vokste opp på garden Hanemo. Ragnhild gikk først Sund folkehøgskole på Inderøy og tok etterpå husmorskolen på Grande i Overhalla.

Sammen med mannen Reidar Sæther dreiv hun gardsbruk. Ragnhild Sæther har også vært ei utprega foreningskvinne, med tillitsverv i sanitetsforening, bondekvinnelag, kulturminnelag, pensjonistlag og Beitstaden historielag. Den sterke interessen for lokal- og slektshistorie førte blant annet til at ekteparet Sæther bygde opp et eget museum på bruket, og i 1991 fikk de Namdalseid kommunes kulturpris.

Ragnhild Sæther var også veldig interessert i håndarbeid. På sine eldre dager flytta hun inn på Helsetunet i Namdalseid. Hun var Namdalens eldste innbygger da hun døde 106 år gammel.

Kilder og litteratur


  På Lokalhistoriewiki skriver vi artikler om hundreåringer. Vi oppfordrer historielag og enkeltpersoner til å bli med på denne dugnaden. Vi ønsker både bilder og tekst om personene.
Flere artikler og bilder finner du i denne alfabetiske oversikten.