Randi Rønning Balsvik

Randi Rønning Balsvik (født 1939 i Vardø) er professor emerita i historie ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har arbeida mye med internasjonal historie, blant annet gjennom et seks år langt opphold i Etiopia som resulterte i flere publikasjoner. Innen norsk historie har hun særlig arbeida med Nord-Norges historie.

Hun ble cand.philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen i 1969, og dr.philos. ved Universitetet i Tromsø i 1980. Hennes doktoravhandling hadde tittelen Haile Selassie's Students: The Intellectual and Social Background to Revolution, 1952–1977. I 1973 bosatte hun seg i Tromsø og var i flere år lektor i videregående skole. Etter at doktorgraden var fullført ble hun i 1981 førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Tromsø, og som nevnt ble hun senere professor samme sted.

Balsvik ga i 1989 ut det lokalhistoriske tobindsverket Vardø : grensepost og fiskevær. Hun har også forska på partisanhistorie, og hun var redaktør for og bidragsyter til det norsk-russiske samarbeidsprosjektet Forpost mot øst : fra Vardø og Finnmarks historie 1307–2007, utgitt i 2008.

Litteratur og kilder