Rektor Steens gate 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 25. mar. 2020 kl. 15:48 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til adressebok 1946)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rektor Steens gate 17 er et stort hus på hjørnet mot Seminargata.
Foto: Einar Dahl (2017).

Rektor Steens gate 17 i Tromsø har, i likhet med naboene, blitt både bredere og høyere. Tidligere adresse Rektor Steens gate 15. - Gammelt matr.nr. 622.

Snekker Holm

Målebrev til Henrik Holm på byggegrunn til Grønnegadens forlængelse, datert 2. juni 1892, tinglyst 23. okt. 1893.

I 1900 bodde disse her: Enkemann og snekker Henrik Holm med seks barn.

Skiftehjemmelsbrev etter Henrik Holms avdøde hustru Agnethe Olufine Holm, f. Olsen, hvoretter eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1901.

I 1910: Snekker Henrik Kornelius Holm med kone Anna Johanna og to barn, sjømann Kastor Gjertsen med kona Adine og to sønner.

Skjøte fra Leonhard Schjetne til Ingvard Knutsen i 1915.

Fisker Knudsen

I 1916: Fisker Ingvart M. og Marie Magdalene Knudsen, fisker Karl og Amanda Petrine Ellingsen, Ane Marta og Nils Petter Mikalsen.

Eid av Ingv. Knudsen i 1918/32.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Rektor Steens gate 17, tinglyst 8/6-1933.

Påtegning på skjøtet fra L. Schjetne til Ingvard Knutsen på denne eiendommen i 1915, hvorved Henrik Holms samtlige og myndige arvinger samtykker i skjøtingen, i 1938.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Ingvard Knutsen om elektrisk installasjon, i 1938.

Arbeider Knudsen

Skjøte fra Ingvard Knutsen til Axel Knutsen, f. 30. okt. 1913, og Astrid Knutsen, f. 18. juli 1919, med Tromsø overformynderis samtykke, og med rett for selgeren og hustru til å bebo eiendommen, i 1939.

Baker Johan og Astrid Ebeltoft, (1940).

Eid av Astrid og arbeider Aksel Knudsen i 1940 og 46.

Vaskeriarbeider Haakon og arbeider Ingart Knudsen, arbeider Johan Ebeltoft, (1946).

Oppmålingsforretning avholdt 4. sept. 1946, tinglyst 4. juli 1947 der tidligere Rektor Steens gate 15A ble delt i to like store deler; Rektor Steens gate 15a og 17a. Nr. 17a utgjør etter delingen 104,8 kvm. (Senere benevnt nr. 17 og 17a).

Knudsen og Ebeltoft

Festekontrakt fra Tromsø kommune til Johan Ebeltoft og Aksel Knudsen i 75 år, i 1948.

Aksel Knudsen og Johan Ebeltoft drev Tromsø vaskeri i Skippergata 21, (1957/66), pensjonist Ingvart Knudsen, (1957).

Skjøte fra Aksel Knudsen til sønnen Knud Harald Knudsen på ideell ½-part av 17a, hus og festerett, og ideell ½-part av nr. 17, i 1966.

Skjøte fra Knud Harald Knudsen til Johan A.K. Ebeltoft på ideell ½-part av nr. 17 og ideell ½-part og festerett til nr. 17a, i 1972.

Skjøte fra Knud Harald Knudsen til Johan A.K. Ebeltoft på ideell ½-part og festerett til nr. 17a og ideell ½-part av nr. 17, i 1972.

Skjøte fra Johan A.K. Ebeltoft til Dagfinn Evensen på en ideell ½-part, i 1977.

Ebeltoft og Evensen

Johan Ebeltoft, (1982/86), Dagfinn Evensen, (1982), Sissel Ebeltoft Evensen, (1986).

Johan Ebeltoft døde i 1986. Hustruen Astrid fikk uskiftebevilling.

Hjemmelsovergang iflg. skifteattest til Astrid og Sissel Ebeltoft og Britt Endresen, i 1986.

Astrid Ebeltoft, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.