Sæbø skule (Eidfjord)

Sæbø skule var ein barneskule i Øvre Eidfjord, Eidfjord kommune i Hardanger.

Skulen var etter andre verdskrigen om lag like stor som Lægreid skule i kommunesenteret Nedre Eidfjord. I 1958 vart òg ungane i Sysendalen krins overførte til Sæbø. Etterpå gjekk folketalet i grendene ned, og Sæbø gjekk frå å vere firedelt til å bli tredelt.

Våren 2004 var det berre 18 elevar. Rektor den gongen var Glenn Wiik. Elevane ved Sæbø vart etter skuleåret 2004/2005 overførte til Lægreid skule.

Kjelder og litteratur

Vidare lesing

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!