Søndre Bergenhus amt

Søndre Bergenhus amt var et amt som dekket dagens Hordaland. Det ble opprettet da Bergenhus stiftamt i 1763 ble delt i Søndre og Nordre Bergenhus amt.

I 1831 ble Bergen amt utskilt fra Søndre Bergenhus. De to amtene fikk igjen felles amtmann i 1907, og i 1919 ble de sammen omdefintert til Hordaland fylke.

Amtmenn

Kilder