Søndre Hvam (Skedsmo)

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Søndre Hvam (gardsnummer 70) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Søndre Hvam
Først nevnt: 1390-åra
Sted: Skjetten
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 70
Type: Matrikkelgard

Navnet

Navnet kommer av norrønt hvammr som kan bety en kort dal. Det skrives Huam i Biskop Eysteins jordebok i 1390-åra, Huamb i skattemanntall 1617 og 1666.

Fra gårdshistorien

Det finnes to Hvam-gårder i Lensregnskapene i 1577. Begge er ødegårder, dvs. at de ble gjenryddet etter Svartedauden. Brukene nevnes i bygnings- og kvegskattemanntallet 1629, i et skattemanntall 1657 og i kvegskattelistene 1657. Ifølge matrikkelen 1666 har Søndre Hvam fem kuer, ett ungfe, tre sauer og to hester.

Omkring midten av 1600-tallet foregikk et hyppig eierskifte både av innmark og skog på begge brukene. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på Digital versjonNettbiblioteket.

I 1932 var arealet 270 mål, hvorav 200 mål var innmark, to mål hage, 18 mål beite og 50 mål skog. Bruket hadde to hester, 18 storfe, 6 småfe, 20 griser og 20 høner.

På sørsida rant Hvamsbekken og en bekk som gikk over Melby.

Tidligere (?) var det skysstasjon på gården.

Husmannsplasser

Kilder og litteratur