Samuel Conrad Schwach

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I tråd med Schwachs beskjedenhet ble det bare en liten notis i hans egen avis da han døde. Fra Norske Intelligenz-Seddeler 10. oktober 1781.

Samuel Conrad Schwach (født 1731 i Stettin, død 1781) var trykker og avisutgiver i Christiania. Han starta i 1763 opp Norske Intelligenz-Seddeler, som var den første avisa i Norge med regelmessig utgivelse.

Om hans bakgrunn vet man bare at han ble født i Stettin i Preussen, som i dag heter Szczecin og ligger i Polen, og at han kan ha vokst opp i Danmark. Foreldrenes navn er ikke kjent.

Fra 1747 til 1750 utdanna han seg som boktrykker i København, med læretid på Höpffners Kgl. Bogtrykkerie. Der ble han kjent med teologistudenten Johan Cornisch, som senere ble prest i Christiania og som var Höpffners svigersønn. I 1751 reiste Schwach til Christiania, der han det første året jobba hos boktrykker Jens Andersen Berg. Han reiste så til Tyskland, der han jobba hos boktrykkere blant annet i Berlin og Leipzig. I 1754 kom han til Paris, og i drøyt tre år var han ved det kongelige trykkeriet der.

I 1758 kom han igjen til Christiania. Jens Andersen Berg hadde dødd året før, og den 27. september 1758 ble Schwach gift med hans enke Jessina Maria Jensdatter Ørbeck (1724–1771). Hun var datter av sokneprest Jens Ørbeck og Elisabeth Pharo. Enka hadde videreført trykkeriet. Den 19. august, en drøy måned før bryllupet, søkte Schwach om å få overta privilegiet som trykker for Christiania og resten av Akershus stiftamt. Han fikk innvilga dette etter et par uker.

En del av trykkeutstyret hadde begynt å bli gammelt. Noe av det hadde blitt brukt allerede da Melchior Martzan etablerte trykkeriet, som det første i Norge, i 1647. Schwach fornya trykkeriet, noe som var kostbart. For å finansiere dette søkte han om bokhandlerprivilegium, noe han fikk i 1761. I 1760–1761 trykte han ukebladet Ugentlige Afhandlinger. Utgiveren var biskop Frederik Nannestad, som var anonym. I 1762 starta så Schwach opp sitt eget blad, Maanedlige Afhandlinger, til een og anden Forbedring i Huusholdningen.

I 1763 starta han opp avisa Norske Intelligenz-Seddeler, selv om han ikke hadde verken avis- eller annonseprivilegium. Han oppretta også adressekontor uten løyve. Til tross for protester fra København ble dette ikke stoppa. En av årsakene var Schwachs vennskap med etatsråd Nicolai Feddersen. Hans kone Ditlevine Feddersen ble en av skribentene i avisa, og for Nicolai Feddersen var avisa lønnsom fordi papiret ble kjøpt fra hans mølle. Han avholdt seg stort sett fra nyhetsstoff og politiske artikler, og fokuserte i stedet på religiøse tekster og annonser.

I 1770 ble sensuren avskaffa av Johann Friedrich Struensee, og tidlig i 1770-åra hadde Norske Intelligenz-Seddeler artikler med åpen kritikk av regjeringa. Stiftamtmannen i Akershus krevde forhåndssensur, og i protest trykte Schwach to blanke sider i neste nummer. Denne uforskammetheten fikk han mulkt for.

Schwach døde i 1781. I hans avis ble det bare en kort notis om dette, som fortalte at stesønnen Jens Ørbeck Berg skulle videreføre trykkeriet. Norske Intelligenz-Seddeler ble utgitt fram til 1920, da den ble opptatt i Verdens Gang.

Han ble gravlagt fra Vår Frelsers kirke den 8. oktober 1781, med ringing fra alle klokker.[1]

Referanser

Litteratur

  • Eide, Martin (red.): Norsk presses historie 1-4 (1660–2010) B.1. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 2010.
  • Tveterås, Egil: Samuel Conrad Schwach i Norsk biografisk leksikon.